2-3 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB 8.Kadın Kurultayı, genelde çalışan kadınların, özelde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı kadınların sorunlarının tartışıldığı ve çözüm yollarının konuşulduğu bir etkinlik oldu.
Kadın Kurultay’ında, 2 Aralık tarihinde Atılım Üniversitesi Metalurji Genç temsilcimiz Sezin Ayhan, “Kadın öğrenciler için serbest kürsü” oturumunda öğrenci kadın meslektaşlarımızın yaşamın her alanında ama özellikle stajlarında, okullarında, yurtlarında yaşadıkları “Cinsiyet Eşitsizliği” hakkında sunumu gerçekleştirdi.
3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen serbest kürsü oturumunda ise, Odamız Kadın Komisyonu üyesi Burcu Sarı, komisyonumuz tarafından kadın meslektaşlarımıza yapılmış olan “Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Anketi” sonuçları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.


Odamız Kadın Komisyonu’nun etkinlik boyunca aktif olduğu Kurultay eşit, özgür ve barışçıl bir toplumu birlikte inşa etmek hedefini belirlediği sonuç bildirgesi ile sona erdi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği