TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3.Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, 14-15 Kasım 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Odamızın daha önceki dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu 2.Isıl İşlem Sempozyumu sonrasında uzunca bir ara verilmiştir. Çeşitli etkinliklerde alt başlık olarak ele alınan ısıl işlem konuları bu sempozyumda daha geniş bir çerçevede ele alınacak ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Geniş bir pazar ve uygulama alanı olan ısıl işlem sektörünün, bir çok sorun içerisinde gelişen yeni teknolojilerin gereklerine yanıt vermeye çalıştığını biliyoruz. Sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını tartışacağımız bu sempozyumun, ilgilileri bir araya getireceğini ve verimli bir platform oluşturacağını umuyoruz.

Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

İki günlük etkinlik süresince, sempozyum bildirilerinin sunulacağı mekanda açık tutulacak sergi alanında; Anka Analiz, Döküm Makina, Ege Çelik Döküm, Hitit Metal, Inductotherm İndüksiyon Sistemleri, İstanbul Isıl İşlem, Karfo, Metkon, Petrofer, Sağlam Metal, Sistem Teknik firmaları ürün ve hizmetlerini katılımcılara tanıtacaklardır.

3.Isıl İşlem Sempozyumu'nda; Fırın ve Ortamlar, Dökme Demirler, Özel Çelikler, Yüzey Isıl İşlemleri, Takım Çelikleri, Isıl İşlem Hataları ve Hasarları başlıklarında 8 oturum ve ticari bildirilerin sunulacağı 1 oturumla birlikte toplam 9 oturumda 11'i yurtdışından olmak üzere 31 bildiri sunulacaktır.

Sempozyum açılısında "Türkiye'de Isıl İşlem ve Gelişimi" başlıklı bir açılış bildirisi de sunulacaktır.

Sempozyum programı www.metalurji.org.tr/isilislem adresinden öğrenebilirsiniz.

Isıl İşlem sektörünün bu büyük buluşmasına tüm üyelerimiz bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği