Metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği öğrencilerini ikinci kez kapsamlı bir şekilde bir araya getirmeyi hedefleyen ve Metalurji Genç imzasıyla düzenlenecek ilk kurultay olma özelliğini taşıyan Metalurji Mühendisleri Odası 2. Öğrenci Kurultayı 12 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Biz metalurji,malzeme ve seramik mühendisliği öğrencileri olarak, eğitim ve meslek sorunlarımızı tartışmak, beraber öğrenmek ve beraber çözüm üretmek için yola çıktık. Şu an karşılaştığımız ve ileride mezun olduğumuzda da önümüze çıkacak sorunlarla ilgili görüşlerimizi paylaşmak ve ortak paydada beraber hareket edebilmek için meslek örgütlülüğümüzün ve bu örgütlülük çevresinde oluşturulacak geniş kapsamlı çalışmalarımızın, geleceğimiz için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz 1.Öğrenci Kurultayı sonrası ülkemizde metalurji,malzeme ve seramik mühendisliği programlarının verildiği üniversitelerimizde yeni dostluklar kurup örgütlülüğümüz genişlettik ve kuvvetlendirdik.

Üniversitelerimizin hızla bir dönüşümden geçtiği ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde; üniversitede yaşadığımız sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimindeki eksiklikleri, çevresel sorunları, genel anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerini tartışmak, kısaca eğitime, mesleğe, hayata bakış açımızı sorgulamak, geliştirmek ve öğrenci dayanışmasını bir adım daha öteye taşımak için 2.Öğrenci Kurultayı’nı gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz. Kurultayın ülkedeki tüm metalurji,malzeme ve seramik mühendisliği öğrencilerini birleştirerek, tartışma ve çözüm üretme ortamı yaratacağını görüyor, ulaşamadığımız herkesin bizlerle iletişime geçmesini ve bu çalışmaya emek vermesini bekliyoruz.

Bu çalışmanın sadece kurultay günleriyle sınırlı değil, kurultaya hazırlık süreciyle bir anlam taşıdığını belirtiyor, daha sağlıklı bir kurultay çalışması için bütün metalurji,malzeme ve seramik mühendisliği öğrencilerini hazırlık sürecinde birlikte çalışmaya, üretmeye ve kurultayı beraber örgütlemeye ve devamında birleşik mücadeleye çağırıyoruz!

Metalurji Genç

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği