TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ
9.OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI


Şubemizin 9.Dönem Olağan Genel Kurulu 20 Şubat 2010 tarihinde Sağlık Meslek Kuruluşları Toplantı Salonu (Rıhtım Cad. Misakı Milli Sok. İdil Han No:4 K:3 Kadıköy) adresinde toplanacaktır.

Seçimler ise 21 Şubat 2010 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:20/1 Kadıköy adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi genel kurula katılmaya çağırıyoruz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU


GÜNDEM
1. Gün

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma Raporu, Mali rapor ve Tahmini bütçe'nin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
7. Dilek ve Öneriler
8. Kapanış

2.Gün Seçimler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği