TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03-04 Nisan 2010 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı.

GÜNDEM

1. Gün


* Açılış
* Başkanlık Divanı Seçimi
* Saygı Duruşu
* Açılış ve Konuk Konuşmaları
* Komisyon Seçimleri
    Mali İşler Komisyonu
    Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
* 26.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
* Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
* Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
* Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
* Dilek ve Temenniler

2.Gün

Seçimler

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu Cemalettin Küçük tarafından açıldı.

Divan Başkanlığına İhsan Önal oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı Yardımcılığı İrfan Kaptı, Divan yazman üyeliklerine Filiz Ural ve Başak Yetişti oybirliği ile seçildiler.

26.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük açılış konuşması yaptı ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın mesajı okundu.

Komisyon seçimleri yapıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Dönem çalışma raporu, mali rapor, denetleme kurulu raporu ve onur kurulu raporları okundu ve görüşüldü.

Bu görüşmelerden sonra 26. Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oy birliği ile aklandı.

Mali İşler Komisyonu ve Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu raporları okundu, görüşüldü ve kabul edildi.

27.Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Denetleme Kurulu ve TMMOB Delegasyonu için aday listeleri belirlendi ve seçim kuruluna gönderildi.

Dilek ve temenniler gündeminde üyeler Odanın gelecek dönem yapması gereken çalışmalar konusunda görüşler bildirildi.

04 Nisan 2010 tarihinde yapınla seçimler ile ekteki Oda Yönetim Organları oluşturuldu.

Ek : TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Dönem Yönetim Organları

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği