TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR
ODALARI BİRLİĞİ
41. OLAĞAN GENEL KURUL
DUYURUSU

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 20-21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 10:00‘da başlamak üzere TMMOB‘de (Selanik Cad. No:19 Kat:1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00‘da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu‘nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Seçimler çoğunluk sağlandığı takdirde 23 Mayıs 2010, çoğunluk aranmaksızın 30 Mayıs 2010 Pazar günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında Mimar Kemal İlköğretim Okulu‘nda (Yüksel Caddesi Kızılay-Ankara) yapılacaktır.

Delegelerin Oda kimlik kartları ile katılımları rica olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,

  • Yönetmeliklerle İlgili Komisyonlar
  • Kararlar Komisyonu
    • Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
    • Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,
8. 40. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,
9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,
11. Dilek ve Öneriler
12. Seçimler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği