Şubemizin 10.Dönem Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak  11-12 Şubat 2012 ‘de (10:00-17:00) Caferağa Mah. Neşet Ömer sok. No:20/1 Kadıköy adresinde, Çoğunluksuz olarak 18 Şubat 2012 Kadıköy Belediyesi İskele Başkanlık Meclis Salonu Şehr Emaneti Binası Kadıköy/İstanbul adresinde toplanacak ve seçimler 19 Şubat 2012 tarihinde 10:00-17:00 arasında Caferağa mah. Neşet Ömer sok. No:20/1 Kadıköy adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

GÜNDEM

1. Gün

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma Raporu, Mali rapor ve Tahmini bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
7. Dilek ve Öneriler
8. Kapanış

2.Gün

Seçimler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği