TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 24.Olağan Genel Kurulu 25-26 Mart 2006 tarihlerinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 7. Olağan Genel Kurulu 18-19 Şubat 2006 tarihlerinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

Genel Kurul Tutanak Özeti yayınlandı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 24.Olağan Genel Kurulu 25-26 Mart 2006 tarihlerinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

Genel Merkez Yönetim Kurulu:
-----------------------------------------
Başkan : Cemalettin KÜÇÜK
II. Başkan : Kaya ÖZEREN
Yazman Üye : Hüseyin SAVAŞ
Sayman Üye : M.Kemal BAŞAK
Üye : İrfan TÜRKKOLU
Üye : Ercüment ALPTEKİN
Üye : Hüseyin HIZLI


TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 7. Olağan Genel Kurulu 18-19 Şubat 2006 tarihlerinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu
----------------------------------------
Başkan : Utkan GÜNEŞ
II. Başkan : Serdar Ali EROL
Yazman Üye : Uğur ERTEM
Sayman Üye : Feyzi DEMİR
Üye : Murat SEZER
Üye : Gürkan SOLMAZ
Üye : Cihan BALABAN


TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 24. OLAĞAN GENEL KURULU TUTANAK ÖZETİ

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 24.Olağan Genel Kurulu 25-26 Mart 2006 tarihlerinde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı Kızılay–ANKARA adresinde yapıldı.

Genel Kurul 24 Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK tarafından açıldı.
Genel Kurul'un önerisi ve yapılan oylama sonucu Divan Kurulu Başkanlığına Yusuf Ziya Kayır, Divan Kurulu Başkan yardımcılığına İrfan Kaptı, Divan Kurulu Yazman üyeliklerine Yasin Gökçe Öztürk ve Cihan Balaban oy birliği ile seçildi.

. Gündem okunarak Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
. Mali İşler Komisyonu, Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu seçildi.
. 24. Dönem Çalışma Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Mali Raporu ve Onur Kurulu Raporu okundu ve Genel Kurul'da tartışmaya açıldı.
· 24. Dönem Yönetim Kurulu yapılan oylama sonucu oybirliği ile aklandı.
· 24. Dönem Denetleme Kurulu yapılan oylama sonucu oybirliği ile aklandı.
Mali İşler Komisyonu Raporu okundu, tartışıldı ve oylama sonucu oybirliği ile komisyon raporu kabul edildi. Genel Kurul tarafından üye aidatları;
· 2006 yılı aidat :6,00 YTL/Ay
· 2007 yılı aidat : 7.00 YTL/Ay olarak belirlendi.

24.Dönem Yönetim Organları adayları belirlenerek seçim kuruluna bildirildi.
Genel Kurul birinci gün çalışmalarını tamamladı.

26 Mart 2006 tarihinde Oda merkezinde seçimler yapıldı.

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği