96 Yıl önce 29 ekim 1923'te Emperyalizme karşı kazanılan kurtuluş savaşını taçlandıran cumhuriyet ilan edildi. Dünyada emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını kazanmanın gururunu, cumhuriyetin özgür ve çağdaş bireyleri olmanın onuru ile birleştirdik.

96. yıldönümünde cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve özgür bireylerin yaşadığı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip çıkan, bağımsız, demokratik bir ülke hedefine ulaşmak için mücadelemiz devam edecek.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği