Sayın üyemiz,

Bir yılı daha geride bırakırken umudumuzu, umutlarımızı geleceğe, gelecek yıla taşıyoruz.

Son yıllarda daha demokratik, daha özgür, daha mutlu, daha güzel bir ülke için TMMOB ve Meslek Odaları olarak ciddi mesleki ve toplumsal sorumluluklar üstlendik. Meslek alanımızı ve meslektaşlarımızın özlük haklarını koruma ve geliştirme mücadelesinde toplumcu ve bağımsızlıkçı çizgimizi koruduk.

Yeni yıla, en temelde insani ve toplumsal değerlere sahip çıkma sorumluluğumuzun giderek arttığının bilincinde olarak gireceğiz.

Yeni yılda kendi sanayisini geliştirmiş, demokratikleşmiş, özgür ve çağdaş bireylerin yaşadığı bir ülke hedefimiz doğrultusunda mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz.

Tüm meslektaşlarını oda çatısı altında toplayan, üyelerinin mesleki, toplumsal sorunlarına daha çok çözüm üretebilen; daha örgütlü ve daha güçlü bir Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası hedefimize 50. yılımızda da hep birlikte yürüyebilmek dileğiyle.

Dil, din, cinsiyet, etnik köken ayrımı yapmaksızın kardeşçe, barış ve huzur içinde bir gelecek umuduyla yeni yılınızı kutluyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği