04.01.2020 Cumartesi Günü saat 14:00’da İstanbul Şube Gene Üye Toplantısını Şube binamızda gerçekleştirdik. Senenin ilk Genel Üye Toplantısına üyelerimizden yoğun bir katılım oldu.

İstanbul Şube Başkanı Belgin Mert herkese iyi bir yıl geçirme temennisinde bulunduğu  açılış konuşması ardından sözü Genel Sekreter Ahmet İrfan Türkkolu’na bıraktı. İrfan Türkkolu herkese hoş geldiniz deyip iyi yıl temennilerinde bulunduktan sonra ülkedeki muhalefet eksikliğinin artmasıyla TMMOB’un ve meslek odalarının artan toplumsal sorumluluklarından bahsetti. Artık ülkede politikanın insani değerler temelinde yapıldığını, hiç bir değer tanımadan ülkenin yer altı ve yer üstü varlıklarının yağmalanmaya çalışıldığını vurguladı. TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak neler yapabileceğimizi tartışmalıyız diyerek söz İstanbul Şube Sekreterine bıraktı.

İstanbul Şube Sekreteri Turgay Aldı tarafından 02.03.2019 tarihinde yapılan Genel Üye Toplantısından beri yapılan Oda çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından Yayın ve Sosyal Medya, Sürdürülebilir Metalurji, Metalurji Genç ve İSİG Komisyonları yaptıkları çalışmaları üyelerimize aktardı. Mart 2019'dan beri TMMOB ve İKK çalışmaları hakkında Şube Yönetim Kurulu üyesi Umur Berkan Çelik genel bilgilendirme yaptı.

Genel Kurul sürecine girildiği hatırlatılarak  01-02 Şubat 2020’de İstanbul Şube Genel Kurulu, 08 Şubat Ankara Genel Üye Toplantısı ve 07-08 Mart 2020’de Genel Merkez Genel Kurulu yapılacağı ilan edildi.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nın 50. Yılı nedeniyle yapılan hazırlıkların anlatılması ardından başlayan forum bölümü üyelerinin aktif katılımı ile akşam geç saatlere dek devam etti.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği