31.Olağan Genel Kurulumuz 07 Mart 2020 tarihinde Alba Ankara Hotel Cumhuriyet salonunda; Yüksel Caddesi No:19 Kızılay Çankaya -ANKARA adresinde saat 09.30’da çoğunluk aranmaksızın çalışmalarına başlayacaktır.

İlk gün gündemin seçimlere kadar olan bölümü tamamlanacaktır. 2.gün saat 09.00–17.00 arasında TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nda (Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–ANKARA) seçimler yapılacaktır.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
31.OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNDEM

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açılış konuşması ve Konuk Konuşmaları
5. Komisyon Seçimleri
     • Mali İşler Komisyonu
     • Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
     • Kararlar Komisyonu
6. 31.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
8. İzmir'de şube kurulması,
9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
10. Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
11. Dilek ve Temenniler
12. Seçimler ( 2. Gün )

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği