TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası arşiv çalışmaları tamamlanmış ve web sayfamız üzerinden aramalara açılmıştır.

Arşivimizde 2 temel başlık altında aramalar yapılabilecektir:

* Metalurji dergilerinde arama
* Arşivde arama

Arama hakkında daha fazla bilgi için devamını okuyun...

Metalurji dergilerinde arama; başlığının altında 121. sayısından itibaren metalurji dergileri içinde arama yapılabilecek ve tam metinlere ulaşılabilecektir.

Bundan sonra yayınlanan tüm dergiler de bu arşive dahil edilecektir...

Arşivde arama; başlığı altında ise aşağıdaki 11 başlık altında bulunan arşiv dokümanlarında arama yapılabilecektir.

Arşivde bulunan dokümanlar şu başlıklarda sınıflandırılmıştır:

* Yasa ve Yönetmelikler
* Yönetim Organları
* Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri
* Çalışma Raporları
* Sektörel Raporlar
* Basın Açıklamaları
* Metalurji Dergisi
* Metalurji ve Malzeme Kongreleri
* Oda Sempozyumları
* Diğer Sempozyumlar
* Kütüphane

İlk 6 başlıkla ilgili olarak tam metinlere ulaşılabilecektir.

Metalurji Dergisi başlığı altında, 1. sayısından son sayısına kadar yayınlanan Metalurji Dergileri içinde Makalenin konusu, Yazarı, Sayı No, Sayfa No ve Yayın Tarihi başlıkları içinde arama yapabileceksiniz.

Metalurji ve Malzeme Kongreleri ve Oda Sempozyumları başlıkları altında ise bu güne kadar kongre ve sempozyumlarda yayınlanan yaklaşık 2.500 adet bildirinin özet metinlerine ulaşılabilecektir. Tam metinlere ihtiyaç duyulması durumunda Odamız bu metinleri isteyen üyelerimize faks ve posta aracılığı ile iletecektir.

Kütüphane başlığı altında ise Odamız kütüphanesinde mevcut kitapların isimlerine, yazarlarına, basım tarihlerine ve konu başlılarına ulaşılabilecektir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Oda arşivimizin tüm sektörümüze faydalı olmasını dileriz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği