21. Yüzyılın 21. yılı başlarken, sona eren 20. Yıl halen devam etmekte olan pandemi nedeniyle dünya çapında derin izler bırakarak tarihteki yerini alıyor.
Yeni bir yıla girerken Dünya çapında pandemi koşullarında değişimin, karmaşıklığın ve belirsizliğin oldukça yüksek olduğu bir süreci yaşıyoruz. 2020’de her şey yeniden kurgulandı. Pandemi anti-demokrat iktidarların baskılarını artırmak için kullandıkları bir silaha dönüştü. İktidarların eskiden olduğu gibi “insan”dan uzak, emperyalizmin temsilcisi bir avuç çıkarcının elinde oyuncak olduğunu gösterdi. Ne yazık ki Dünyanın kaynakları tüm insanlığa ve canlılara yetebilecek iken bir avuç emperyalistin açgözlülüğünü doyuramıyor.

Bu süreçte; Dünyada vatandaşlarına İBAN göndererek para isteyen tek ülke olarak tarihe geçtik.

Bilimin ve bilginin değersizleştirilmeye çalışıldığı, din makyajlı faşizmin egemen kılınmaya çalışıldığı bu süreçte “işimizi” en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu tür baskı dönemlerinde, özellikle dönemin muktedir kıldığı bazı kişilere ya da gruplara artık yasaya uymama özgürlüğü, rant, talan, yalan özgürlüğü verilir.  Emekçi kesimlere sadece yalanlara inanma, katledilme, tecavüz edilme, yoksullaşma özgürlüğü!  kalır. Olağan koşullarda işler düzgün yürüdüğü için fazlaca gündem olmayan meslek  ahlakı, işimizi doğru yapmaya, adil pratiği savunmaya yarar. Elbette bu “insanca” bir tavırdır.

“İnsanca” sözcüğünü yaşamsal bir nitelik olarak kullanıyoruz ve doğayla barışık,  doğruluk, dürüstlük, emeği ile geçinme, elde etmek istediklerini hak ederek elde etme, kendisi için istediğini herkes için isteme, cana kastetmeme, yalan söylememe, iftira atmama, çalmama, insanlara ve haklarına tecavüze yeltenmeme, adalet ve hakkaniyetten ödün vermeme şeklinde içini dolduruyoruz.

Sürekli kirletilen bir dünyada, dünyayı sahiplenmeden, evrensel olana sahip çıkmadan yalnızca kendimizi ve mesleğimizi korumaya çalışarak bir yere varılamayacağının bilincindeyiz.

Özelde TMMOB ve Meslek Odalarına genelde her türlü demokratik hak ve özgürlüğe yönelik anti demokratik baskı ve saldırılara karşı yeni yılda da emekten, hukuktan ve barıştan yana tavır almayı sürdüreceğiz.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek alanlarından biri olarak meslektaşlarımız ve emekçilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Yeni yıla taşıdığımız üreten, demokratik, bağımsız bir Türkiye’de barış içinde yaşama hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği