7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun 10 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasındaki düzenleme ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre, meslek mensuplarının üyesi oldukları Odalara olan aidat borçları yapılandırma kapsamına alındı.

Buna göre;

 1. 30 Nisan 2021 tarihi itibarı ile aidat borcu bulunan ODA üyesinin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ODA’ya başvurarak borç asıllarının tamamını yapılandırmak istediğini bildirmesi halinde, en fazla 6 taksit olacak şekilde ödeme planı çıkarılacak (üyenin talebine göre taksit sayısı daha az olabilir.)
     • Tüm banka kredi  kartlarına web sitemizdeki Kredi Kartı talimatı doldurularak tek çekim olarak tahsil edilebilir.
     • Tüm banka kredi  kartlarına web sitemizdeki Kredi Kartı talimatı doldurularak taksitli olarak tahsil edilebilir.
     • Üyeler Genel Merkez ve şubelere gelerek nakit ödeme yapabilir.
     • Veya üye kendi bankasına aylık otomatik ödeme talimatı verebilir. )
     • Nakit ödeme yapmak isteyen üyelerimize  6 aylık ödeme planı çıkarılarak ödeme tarihleri belirtilerek ödeme yapabilir. Üyenin sicil dosyasına bilgi notu ve ödeme tarihleri girilir. 30 eylül tarihine kadar hiç ödeme yapmazsa yapılandırma kendiliğinden düşer. 2. Taksit ve sonrasını belirlenen plan içinde yapmazsa yapılandırma düşer.)
 2. Yapılandırma planı çıkarıldıktan sonra 30 Eylül 2021 tarihine kadar 1. taksidin ödenmesi gerekmektedir.
 3. Kalan taksitler de ödendiğinde fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Üyenin varsa İcra/dava dosyası nedeniyle yapılan masraf ve vekalet ücreti alınmayacak.
 4. Belirtilen süre ve şekilde ödeme gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ve fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilebilecek.
     a-) 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma için ODA’ya başvurmayan, yapılandırmadan yararlanamayacaklardır. (31 Ağustos 2021 tarihinden sonra gelen dilekçeler kayda alınmayacaktır)
     b-) Başvurup da 30 Eylül 2021 tarihine kadar 1. taksit ödemesini yapmayan,
     c-) İlk taksit ödemesini yaptıktan sonra, kalan herhangi bir taksit ödemesini yapmayan üyeler için, ödenmemiş alacak asılları ile fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilebilecektir.

Saygılarımızla.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği