TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi tarafından II.Döküm ve Çevre Sempozyum ve Sergisi 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de döküm sektöründeki gelişmeye bağlı olarak atık miktarı da her yıl artmakta ve bugün itibarıyla yıllık 450.000 ton civarındadır. Bu atıkların belli kurallar çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve yokedilmesi için bir yönetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Ulusal ve uluslararası birçok yasa ile düzenlenen bu konudaki mevzuatların, bilimsel ve sektörel veriler ile desteklenerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Döküm sektöründeki işletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çalışmalarını toplumsal bir görev olarak kabul etmekteyiz. Sektörün çevre yönetimi konusundaki karşılaştıkları sorunlara ışık tutabilmek amacı ile bu sempozyumu düzenlemekteyiz.

Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

II.Döküm ve Çevre Sempozyum ve Sergisi’nin Programını ve Başvuru Formunu PDF dokümanı olarak indirebilirsiniz.

Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği