Ülkemizin en büyük depremlerinin yaşandığı 6 Şubat 2023 Pazartesi günü TMMOB Yürütme Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu Başkanları olağanüstü toplanarak; deprem sonucu yaşanan faciaya dair bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, örgütsel seferberlik halinde yapılması gereken teknik çalışmalar ile dayanışma organizasyonu vb konularında yapılacaklar belirlendi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yönettiği toplantıda alınan kararlar ;

  • Yaşanan depremler ve sonuçları üzerine kamuoyuna iletilecek Birlik / Oda görüşlerini oluşturmak, derlemek ve aktarmak üzere ilgili Odaların yönetici yada uzmanlarının katılımı ile bilgilendirme merkezi kurulacak,
  • AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara arama-kurtarma-hasar tespit vb teknik çalışmalara ve kriz masalarına TMMOB’nin katılımının sağlanması ve işbirliğine açık olmaları gerektiği konusunda yazı yazılacak, temaslarda bulunulacak,
  • Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanmasına yönelik dayanışma kampanyası organize edilecek, para toplanmayacak sadece malzeme toplanacak yada temin edilecek, kampanya İKK Sekreterleri ile Oda Sekreter/Yazman Üyeleri katılımı ile oluşturulan TMMOB Afet Koordinasyon grubu aracılığı ile koordine edilecek,
  • Arama kurtarma eğitimi almış olan üyelerimize, çalışmalara katılmak üzere AFAD’a başvurmaları yönünde çağrı yapılacak,
  • Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen üyelerimize Odalarımızın (İMO ve varsa diğer Odalar) düzenlediği eğitimlere katılmaları yönünde çağrı yapılacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu yönde gerekli yazışmalar yapılacak,
  • Deprem bölgelerindeki yıkımı gözlemlemek ve genel tespitler yapmak üzere ön değerlendirme ekibi oluşturulması için hazırlık yapılacak,
  • Dayanışma ziyaretleri ve teknik incelemelerde bulunmak üzere, geniş katılımlı TMMOB Heyeti ile deprem bölgelerine gitmek üzere hazırlık yapılacak,

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği