Duyurular

İlk defa delege sistemi ile yapılması nedeniyle Odamız açısından tarihi bir öneme sahip 33. Olağan Genel Kurul 9-10 Mart 2024 tarihlerinde yapıldı.

Delege olamayan üyeler ve Öğrenci temsilcilerinin de katıldığı 33. Olağan Genel Kurula ilgi ve katılım oldukça fazla idi.

TMMOB ve meslek Odalarının demokratik geleneğinin somut yansımalarından biri olan Genel Kurulumuza TMMOB adına TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Hülya Küçükaras katıldı.

Hakemli dergi, Mesleki çalışmalar ve Kadın Komisyonu çalışmaları nedeniyle delegelerin övgülerini dile getirdikleri Genel Kurulda aşağıdaki kararlar alındı;

Mali Komisyon raporu doğrultusunda;

ÜYE AİDATLARI

 

TC VATANDAŞLARI İÇİN

                                      2022                   2023                2024                  2025

İLK KAYIT                    40,00                  40,00              100,00               100,00

KİMLİK                        15,00                  15,00                50,00                 50,00

AİDAT                          15,00                  15,00                50,00                 50,00

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN

                                       2022                   2023                 2024                    2025

İLK KAYIT                     500,00                 500,00            1.000,00              1.000,00

KİMLİK                        100,00                 100,00              200,00                 200,00

AİDAT                            50,00                  50,00              150,00                  150,00

Şeklinde oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca 2024 ve 2025 yılı tahmini bütçeleri de oy birliği ile kabul edildi.

Kararlar Komisyonuna sözlü olarak sunulan;

TMMOB Yönetim Kurulunun 03 Mart 2023 tarihli “6 Şubat 2023 tarihinde başlayan ve devam eden depremlerde mağdur olan üyelerimizden 2023 ve 2024 yılları üyelik aidatlarının alınmaması, geçmiş borçların silinmesi, SMM ve BT yeni belge alımlarında ve yenilemelerinde ücret alınmaması konularında gereğinin yapılması için Odalarımıza görev verilmesine,” şeklindeki 286 No’lu kararı doğrultusunda;

“deprem bölgesindeki üyelerin aidat borçlarının silinmesi, ödeme yapmış olanların ödemelerinin 2025 yılı ve sonrası aidatına sayılması oy birliği ile kabul edilmiştir.”

Genel Kurulda okunan sonuç bildirgesinin son hali delegelerin de önerileri doğrultusunda aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

 1. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
 2. Olağan Genel Kurulumuz sonuç bildirgesine;

“Dünyaya egemen olan sistemin yarattığı kaos büyüyerek devam ediyor.

Bu kötü yöneticilerin eseri olmaktan çok sistemin doğası gereği gerçekleşen bir olgu. Kapitalizmin kendi arasında sürdürdüğü nüfuz alanı kavgasının, giderek insandan uzaklaşan, ve doğayı tahrip eden karakterinin farklı bir sonuç yaratması olası değil.

Sistem dünyanın sanayi öncesi dö­nemine göre ısınmasına neden oluyor. Küresel ısınmanın etkilerini şimdiden görmeye başladık: kuraklık ve seller gibi alışkın olmadığımız hava olayları, deniz seviyesinde yükselme, buzulların erimesi gibi. Sera gazı salınımları, eğer bugünkü haliyle devam ederse, küresel sıcaklık artışının 2030’lu yıllarda etkileri daha somut yaşanacak.

Bu ekolojik krize karşı yapılması gereken net sıfır karbon salınımına ulaşmak. Bu bağlamda, başta enerji altyapısı olmak üzere, tarım sanayi -elbette özel­likle metalurji, kimya, çimento, seramik ve cam-, ulaşım ve kentlerde hızlı, bü­tüncül ve geniş kapsamlı dönüşümler artık zorunlu.

Demir-çelik, seramik gibi enerji yoğun sektörlerimizde niteliksel dönüşümlerin kaçınılmaz olduğu görülmekle birlikte enerji yaşamsal aktiviteler için de kaçınılmaz zorunluluk.”

Diye başlamıştık. Süreç kötüleşerek devam ediyor.

Üstelik üzerine ancak bizim gibi ülkelerde görülecek İliç felaketi ekleniyor.

Öylesine bir felaket ki; medyada Teknik detaylar, kayan Toprak kaç ton, nasıl önlenebilirdi vb. Tartışmalar yapılarak bir kez daha gözler önüne serilen “sömürgecilik ve sömürge olma durumu” unutturulmaya çalışılıyor. Yaşananlar emperyalizmin bizim gibi ülkelerde uyguladığı yeni sömürge yöntemlerinden sadece birisidir.

Oysa meslek odası olarak yıllardır söylediklerimiz tam da bu tabloyu anlatıyor;

Altın giderek kullanım değeri azalan  ve dünyadaki stoğu yüzyıllarca yetecek bir metal. Yani çıkarmaya gerek yok.

İliç ve benzeri bir çok yöremizde ise başta kanadalı ya da ABD’li firmalar olmak üzere sömürgeciler altın çıkarıyor ve  beyan usulü ile %5 ila %20 arasında bir miktarı devlete bırakarak gerisini götürüyor.

Daha vahim olan tarafı uygulanan siyanürlü yığın liç yöntemi ile Toprak, su, hava geri dönülemez şekilde kirletiliyor. Tam bir ekolojik kırım uygulanıyor. Sömürge madenciliği devam ettikçe İliç benzeri felaketlerin yaşanmaya devam edeceği açıktır.

Öte yandan yaklaşan yerel seçimlerin gösterişli propaganda yöntemleri bir yandan ekonomik krizi unutturmaya çalışırken öte yandan  yüzyılların gerisinden gelen hilafet ve şeriat özlemleri tüm topluma egemen kılınmaya çalışılıyor.

Açıkça görülmektedir ki bu seçim; hilafet ve şeriat özlemcisi gericiler ile Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan çağdaş insanlar arasıda bir seçim olacaktır.

Bu genel saptamalar ışığında Genel Kurulumuz;

Sömürge madenciliğine son verilerek tüm ruhsatların iptal edilmesi için,

Sömürgeci şirketlerin neden olduğu geri dönülemez düzeydeki tahribatın en ağır şekilde cezalandırılarak, sorumlulardan tazminat alınması ve yöre halkının kullanımına bırakılması için,

Yer üstünde olduğu gibi yer altındaki tüm varlıkların da halkın olduğu ve kullanımı konusunda yine yöre halkının karar verebilmesi için,

İklim krizinin ve küresel ısınmanın önlenebilmesi için,

Yerel seçimlerde hilafet özlemlerine karşı cumhuriyet değerlerinin kazanması için,

Tüm emekçilere ve meslektaşlarımıza insan onuruna yakışır ücret ve çalışma koşulları yaratılması için,

Meslektaşlarımızın özlük haklarını gelişmesi ve yıpranma payı için,

Mesleğimizin prestijini, meslektaşlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için,

Özgür, eşit ve barış içinde yaşayan bir dünya için,

Meslek aşkıyla,

Meslektaş hakkıyla,

Memleket sevdasıyla

Mücadele edilmesi gerektiğini kabul ve ilan eder.

Saygılarımızla

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

 1. OLAĞAN GENEL KURULU
  09 Mart 2024 Ankara

9-10 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 33. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri`nde tek liste olarak yapılan seçim doğrultusunda göreve gelen 34. Dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdikleri ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımını oybirliği ile aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan Ahmet İrfan TÜRKKOLU
II. Başkan Nasuhi İzzet ULU
Yazman Ferhat YAŞAR
Sayman Mehmet Şeref SÖNMEZ
Üye Okan İŞDAŞ
Üye Mehmet Ali İrfan AKYOL
Üye Ahmet TURAN

 

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri:

 1. Bilgi ÇENGELLİ
 2. Yağmur LALECİ
 3. Devrim KARAHAN
 4. Fırat Bilal TÜRLÜDÜR
 5. Hasan CENGİZ
 6. Atakan Ege SAVAŞ
 7. Ulaş YAPRAK

Odamızın 33.Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mart 2024 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi Selanik Caddesi No:76 Kızılay Çankaya -ANKARA adresinde yapılacak.

Seçimler ise 10 Mart 2024 tarihinde yine TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi Selanik Caddesi No:76 Kızılay Çankaya -ANKARA adresinde yapılacaktır.

Yönetmeliğimiz gereği Oda üye sayımızın 5000’i geçmesi nedeniyle Genel Kurulumuz bu sene ilk kez delegelerimizin katılımı ile gerçekleşecektir. Merkez Delege Genel Kurulu ve Şubelerimiz Genel Kurulları’nda seçilen delegelerimizi 33. Olağan Genel Kurulumuza katılımlarıyla, katkı ve renk vermeye çağırıyoruz.

 Genel Kurulumuza katılacak olan delegelerimizin listesi 24-25-26 Şubat 2024 tarihlerinde Oda Merkez binamız (Kocatepe Mahallesi Hatay Sokak no:10/9 Çankaya/ANKARA), TMMOB Genel Merkez Binası (Kocatepe Mahallesi Selanik Caddesi No:19/1 06420 Çankaya/ANKARA) ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nda askıya çıkacaktır.

Genel Kurul Gündemimizi aşağıda görebilirsiniz.

GÜNDEM

1.GÜN

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı seçimi
 3. Saygı duruşu ve İstiklal marşı
 4. Gündemin oylanması ve onaylanması
 5. Açılış konuşması ve Konuk konuşmaları
 6. Komisyon seçimleri
 • Mali İşler Komisyonu
 • Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 • Yönetmelikler Komisyonu
 • Kararlar Komisyonu
 1. 33.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
 2. Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanması
 3. Komisyon Raporlarının görüşülmesi
 4. Yönetim organları ve TMMOB Genel Kurul delege adayların belirlenmesi ve duyurulması
 5. Dilek ve Temenniler
 6. Kapanış

2.GÜN

Seçimler

3-4 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şube 16. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri sonucunda göreve gelen Yönetim Kurulu üyelerimiz gerçekleştirdikleri ilk Şube Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımını oybirliği ile aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Asıl Üyeler

1) Erman CAR (2396) - Yönetim Kurulu Başkanı

2) Erdal YOLLU (3374) - Yönetim Kurulu II. Başkanı

3) Umur Berkan ÇELİK (4955)- Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

4) Sezgi AKYOL TATAROĞLU (4826) - Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

5) Duygu ŞENER (4505)- Üye

6) Emrehan DOĞAN (5242)- Üye

7) Mehmet Barış DARYAL (5822)- Üye

Yedek Üyeler:

1) Beril ERAY (5472)

2) Kübra Nur AKDENİZ (3862)

3) Ezgi ÖZYURT (5402)

4) Kerem SIVIŞ (5092)

5) İzel KOCABAŞ (5346)

6) Semih KARAHAN (5093)

7) Umut Barış GİTMEZ (4951)

06.02.2023 04:17

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli depremin üzerinden 1 yıl geçti. Geçen süre içerisinde resmi rakamlara göre 50.000den fazla yurttaşımızı kaybettiğimizi gelen telefonlar, mesajlar ve televizyon kanallarından öğrendik. Sosyal medya hesaplarımıza baktığımızda ise tek gördüğümüz yardım çığlıklarının metne dönüştüğü ve 99 depreminden beri unutamadığımız "Sesimi duyan var mı?" söylemiydi.

Ülkemizin deprem kuşağı içinde olduğu aşikarken, binlerce canımızı, yurttaşımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi, anne, babalarımızı, binlerce canımızı daha önceden doğa olaylarına hazırlık yapmadığımız için kaybetmişken takvim 6 Şubatı gösterdiğinde bir kere daha içimiz parçalandı. Halbuki doğanın "fıtratında" deprem olduğunu bilenler buna hiç hazırlık yapmamışlardı. Ancak bilime ve tekniğe uygun davrananların ayakta kalabildiğini de İnşaat Mühendisleri Odası`nın şube binası ile bir kere daha görmüştük. Etrafındaki bütün binaların yıkılmasına rağmen ayakta kalabilmişti.

Tüm bu yaşananların ardından bazı soruları sormayı en doğal hakkımız olarak görüyoruz.

Kaç canımızı kaybettik gerçekten?

Bu canları kaybetmemize neden olan kaç kişi cezalandırıldı?

Daha ne kadar canımızı kaybetmeliyiz ki bir doğa olayında içimiz parçalanmasın?

Kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

 

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Sektörümüzün ve Akademimizin uzun zamandır hayalini kurduğu, talep ettiği ve beklediği Hakemli Dergimiz "Bulletin of Materials Science and Metallurgy"`nin ilk sayısı yayınlandı.

Oda olarak TR index`te yer almasını hedeflediğimiz Hakemli Dergimiz (BMSM) yayında. Uluslararası Yayın Kurulumuzun büyük emekleri ile hayata geçebilen dergimize tüm sektörümüzden ve akademimizden katkılarını bekliyoruz

Hakemli Dergimizin ilk sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.bulletinofmsm.org/previous-issues-20240101

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası genel kurul süreçleri başladı. Beş bini aşan üye sayımızla daha önce hiç yaşamadığımız yeni bir genel kurullar süreci yaşayacağız.

İlk defa delege sistemi ile yapılacak merkez genel kurulumuzu tüm delegelerin katılımı ile tam bir mesleki demokratik şölene dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle delege seçimlerinde gereken hassasiyetin gösterilmesi ve seçilen delegelerin 09-10 Mart 2024 tarihlerindeki Merkez Genel Kurulumuza mutlaka katılmasını hedefliyoruz.

27-28 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak Ankara bölge delege seçimi gündemi şöyle;

27 Ocak 2024 Cumartesi;

Saat 13:30 – 17:00

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçim ve Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Açılış Konuşmaları
 4. Genel Kurul Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması
 5. Dilek, Öneriler ve Kapanış 

28 Ocak 2024 Pazar;

Saat 09:00 – 17:00

 1. Seçim

Odamızın demokratik katılımcı geleneği doğrultusunda Ankara Bölge üyelerimizin 27-28 Ocak tarihlerindeki delege genel kuruluna katılımlarını bekliyoruz.

Saygılarımızla

 TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği