Kriz ve Metalurji Sektörü

25 Nisan 2009 Cumartesi Saat: 13:00

Adres:
İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Cad. No: 17 Kat: 2-3
Cağaloğlu 34440 İSTANBUL

Konuşmacılar:
Çetin DURUKANOĞLU
Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Murat SEZER
Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Etkinlik; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi MetalurjiGenç temsilciliklerinin katkısı ile gerçekleştirilecektir. Etkinliğin yapılacağı İstanbul Tabip Odasının krokisi için tıklayın.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği