4.Alüminyum Sempozyumu, 15-16 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi-Yeşilköy- İSTANBUL'DA gerçekleşmiştir.

Alüminyum Sempozyumu ile birlikte Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı eş zamanlı olarak düzenlenmiştir.

Eş zamanlı olarak yapılan sempozyum ve fuar ortak bir program ile açılmıştır. Açılışta; Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim ANIL, Deutsche Messe A.G. adına Wolfgang LENARZ, 4.Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Atamer GİYİCİ, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Mehmet DEMİREL, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Yöneyim Kurulu Başkanı Ali KİBAR ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali BOĞA birer konuşma yaptılar.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği adına Bahadır ÖZER "Dünya'da ve Türkiye'de Alüminyum Pazarı ve Ticareti" başlıklı bir açılış bildirisi sunmuştur.

4.Alüminyum Sempozyumu'nda her boyutuyla alüminyum sektörünün aynı platformda bir araya gelmesi sağlanmıştır.

Sektör; ekonomik, teknolojik, bilimsel alanlarda irdelenmiş ve yeni gelişmeler hakkında bilgilendirilmiştir. Türkiye'nin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturma amaçlanmıştır.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından eş zamanlı olarak yapılan sempozyum ve fuar ile alüminyum sektörünün en kapsamlı birlikteliği sağlanmıştır. Bu birliktelik tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağı bir organizasyon olmuştur.

Sempozyum ile eş zamanlı yapılan ALUEXPO Alüminyum Teknolojileri Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, 15 - 18 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nin 9 ve 10 no.lu hollerinde 21 ülkeden, 132 yerli, 69 yabancı olmak üzere 201 firmanın katılımı ile gerçekleşmiştir. Fuara 51 ülkeden 9229 ziyaretçi katılmıştır.

4.Alüminyum Sempozyumu'nda; Yüzey İşlemleri, Geri Kazanım, Alüminyum Sektöründe Ar-Ge ve Toplam Kalite, Ekstrüzyon, Alüminyum Kullanım Alanları, Alüminyum Pazarı ve Ticareti, Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynağı, Plastik Şekillendirme Prosesleri, Isıl İşlem ve Alüminyum Döküm Teknolojileri başlıklarında toplam 14 oturumda 49 bildiri sunulmuştur. Sempozyumu yaklaşık 600 kişi takip etmiştir.

4.Alüminyum Sempozyumuna kendi konularında dünyanın önemli bilim adamları; Prof.Dr. Kemal Nişancıoğlu, Norwegian University, Norveç, Dr. Mustafa Koçak, Gedik Holding, Türkiye ve Frank Munk, Aluminium Anodizers Council, Almanya'dan çağrılı davetli olarak katılmışlardır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği