9 ŞUBATTA YOLLARDA

14 ŞUBATTA ANKARA'DAYIZ

TMMOB YÜRÜYOR MÜCADELE SÜRÜYOR

Bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının ve onların örgütü TMMOB'nin asla talebi olmayan bu yasa değişikliği ile aslında AKP; bir türlü arka bahçesi yapamadığı, diz çöktürüp biat ettiremediği TMMOB ve Odalarını şimdi parçalayarak, dağıtmak, sesimizi kesmek istiyor.

TMMOB AKP'nin önündeki en büyük engellerden biri.

AKP, Örgütümüzü yok edebileceğini zannediyorsa yanılıyor.

Biz bu ülkeyi, gericiliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndürmek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı, aydınlığa taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "Padişahım çok yaşa" diyenlerle asla saf tutmayacağız.

AKP'nin rant projeleri önünde engel olarak gördüğü örgütümüzü parçalayıp, işlevsizleştirme projesine karşı uzun zamandır hep birlikte yoğun bir mücadele yürüttük.

Şimdi sürdürdüğümüz bu mücadeleyi daha da büyütme zamanı.

9 ŞUBATTA ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİZ

Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından 9 Şubat'ta yürüyüşler başlatacağız. Ankara'ya dek her durakta halkımızla bütünleşip bir kez daha "kral çıplak" diyeceğiz.

Karadenizde Derelerin Kardeşliği ile, Ege'de Soma'lı işçilerle, Marmara'da grevci metal işçileriyle yürüyeceğiz.

Yurdun dört bir yanından gelen yürüyüş kollarımızla 14 Şubat'ta Ankara'da Olağanüstü Genel Kurulumuzda buluşarak AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeyi sürdüreceğiz, örgütümüzü savunacağız.

Şimdi 14 Şubat'ta sözümüzü sokakta söyleme zamanı.

14 ŞUBATTA ANKARA'DA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YAPACAĞIZ

14 Şubat Ankara buluşmamızı, sadece TMMOB delegeleri ile değil, bağlı bütün odalarımızın delegeleri, Oda-Şube-Temsilcilik Yönetim, Onur, Denetleme Kurulu üyeleri, TMMOB'nin savrulmasına, diz çökmesine asla izin vermeyen örgütlü üyelerimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. O gün şüphesiz bizimle birlikte TMMOB'yi her ortamda savunan, demokrasi mücadelesi içerisinde yan yana durduğumuz emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, demokrasi güçleri ile içinde yer aldığımız platfomların temsilcileri de olacak.

9 Şubat'ta ülkemizin dört bir yanından yola çıkıyoruz.

14 Şubat'ta saat 10.00'da Ankara'da Olağanüstü Genel Kurulumuzda buluşuyoruz.

Yer:
MMOB İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu Necatibey Caddesi No: 57 Ankara

Gündem:
1. Açılış ve Divan Seçimleri
2. Saygı Duruşu
3. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açış Konuşması
4. Karar ve Sonuç Bildirisi Komisyonu Seçimi
5. Konuk konuşmaları
6. Komisyon raporunun sonuçlandırılması
7. Genel Kurul Sonuç Bildirisinin kamuoyuna duyurulması

14 Şubat'ta saat 14.00'de sözümüzü sokakta söyleyeceğiz.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği