7-8 Eylül 2019 tarihleri arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası yönetim organlarının  (Merkez Yönetim, METEM Yürütme, Şube Yönetim, İzmir ve İstanbul Temsilcilik Yönetimi) katılımıyla ‘Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleştirdi.

İki günlük organize edilen Toplantıda, ilk gün Ülkemizde Toplumsal Örgütlenme, Bir Toplumsal Örgüt Olarak TMMOB ve Odalar, 50. Yılına Girerken TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Kuruluş, Tarihsel Gelişim ve Kritik Süreçler, Oda - Üye ve Meslektaş İlişkisi, METEM, Oda’nın Kamusal Yarar ve Toplumsal Mücadele Sorumlulukları konularını baz alan, bilgi paylaşımına yönelik oturumlar organize edildi.

İkinci gün ise, Mahmut Kiper kolaylaştırıcılığında TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası GZFT (SWOT) Analizi yapılmıştır. Bir önceki gün aktarılan bilgi ve tecrübeler ışığında, yaygın eğitim metotları (ekip çalışmaları) kullanılarak Odamızın Güçlü ve  Zayıf yönleriyle, Odamız için Tehdit ve Fırsat olan durumlar masaya yatırıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda oluşturdukları zayıf yönlerin ‘Odamızın Zayıf Yönlerinin Önceliklendirilmesi’ oturumuyla ise Oda Çalışmalarının hangi konulara öncelik vermesi gerektiği konusu işlendi.

Gerçekleştirilen bu Koordinasyon Toplantısının Oda’mızın gelecek çalışmalarına pozitif yönde önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği