07-08 Mart 2020 tarihlerinde yapacağımız Odamız 31. Genel Kurulu öncesi Danışma Kurulumuzu 08 Şubat 2020 cumartesi günü Maden Mühendisleri Odası eğitim salonunda yaptık.

Yönetim Kurulu Başkanımız A. Fırat Sapçı'nın konuşması ile başlayan Danışma Kurulu'nda, Genel Sekreter A. İrfan Türkkolu Oda faaliyetleri ile ilgili bir sunum yaptı. Daha sonra önümüzdeki dönem şube olmayı planlayan İzmir Temsilciliğimiz adına bir sunum yapıldı.

Oda faaliyetleri üzerine yapılan değerlendirmelerde; ülke genelinde yıllardır sürdürülen bilgi ve bilim düşmanlığının yanında yeterli altyapıdan yoksun üniversiteler açarak  istihdam hedeflerinin çok üstünde mezun vererek mühendisliğin değersizleştirilmeye çalışıldığı vurgulandı. Bilim ve tekniği küçümsemenin sonucunun doğa katliamı, kötü kentleşme ve çığ, havaalanı faciası vb. afetlere yol açtığı belirtildi.

Meslek Odalarının çok daha fazla baskı altında olduğu bu dönemde; temel oda anlayışımız doğrultusunda yeni mücadele yöntemleri izlenmesi gerektiği, egemen otoritenin meslek odalarının yetkilerini yok etmeye çalıştığı buna karşın meslek alanımızdaki sektörler nezdinde her anlamda referans alınan bir kurum olmayı hedeflememiz  gerekliliği vurgulanadı.

Meslek odamız bilimi ve teknolojiyi ülke ve halkın yararına kullanırken kamusal yarar, toplumsal muhalefet ilkesinden vazgeçmeyecektir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği