10.10.2020 Cumartesi sabahı saat 11:30’da başlayan MGTK (Metalurji Genç Temsilciler Konseyi) etkinliğimizi on line olarak gerçekleştirdik.

Pandemi dönemi nedeniyle sanal ortama taşıdığımız bir çok etkinliğimizin yanı sıra her dönem başı yaptığımız klasikleşmiş Metalurji Genç Temsilciler Konseyi Etkinliğimizi, Metalurji Genç Öğrenci temsilcisi arkadaşlarımızın katıldığı toplantımızı yaptık.

1.Oturum: Açılış  ve Tanışma

Oda Yönetim Kurulu Başkanımız A. İrfan Türkkolu’nun açılış konuşmasıyla başlayan oturumda 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamında kaybettiğimiz canlar saygıyla anıldı. Etkinliğe katılan arkadaşların kendilerini tanıtması ardından sıcak bir sohbet ile devam ettik.

2.Oturum: MGGM – 6  Ve Canlı Yayınların Değerlendirilmesi

İzmir Şube Başkanı Özge Bingöl’ün pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarımızı hatırlatmasıyla başladık. Oda ve Metalurji Genç olarak bu dönemde yapılan canlı yayınlar ve Metalurji Gençten Genç Mühendise-6 etkinliğimizi Metalurji Genç  olarak değerlendirdik.

3.Oturum: Üniversitelerde Durum

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Ferhat Yaşar’ın üniversitelerin genel durumunun değerlendirilmesiyle başlayan oturum, pandemi dönemi koşullarında akademik durumun üniversiteler bazında değerlendirmesinin yapılmasının ardından, bu dönemde okulların durumu, işleyişi, başlayan/başlamayan derslerin değerlendirilmesi, oluşan sorunlar ve olabilecek çözümler tartışıldı.

4.Oturum: Yeni Dönem Çalışma Programı

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldı’nın bir önceki dönem çalışma programını değerlendirmesiyle başladık. Bu zorlu koşullarda Metalurji Genç çalışmalarının planlanması ve  gerçekleştirilebilecek etkinliklerin yol haritası çizildi. Aynı zamanda toplantı konuları önerildi, toplantı periyodu belirlendi. Artık fiziki olarak görüşmek ne kadar imkansız olsa da bu durumun etkinliklerimize engel olmayacağı aşikar.

5.Oturum: Sosyal Medya Kullanımı

İzmir Şube Yazman Üye Alişan Yılmaz’ın pandemi döneminde  artan sosyal medya kullanımı değerlendirmesiyle oturumumuza başladık. Bu koşullarının zorunlu kıldığı bu dijital iletişimi en etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde nasıl kullanabiliriz konusu tartışıldı. Ardından sosyal medya hesaplarımız için yeni dönem görevlendirmeleri yapıldı. Sosyal medya hesaplarımız için içerik üretimi ve farklı fikirler üzerine bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. 15. Sayımızın Hurdacı E-Bülten olarak yayımlanan dergimizin yeni dönemde nasıl devam edeceğini ve içerik çeşitliliğini nasıl arttırabiliriz konusunu tartıştık.

6.Oturum Değerlendirme ve Komisyonların Seçimi

İstanbul Şube Yazman Üye U.Berkan Çelik’in bugünkü etkinliğimizde neler yaptık, nasıl yaptık ve ne anladık sorularını cevapladık. Etkinliğimizin daha iyisini gelecekte yine birlikte yapabilmek için sıcağı sıcağına etkinliğimizi değerlendirdik.

Geçmiş dönemimizi değerlendirip, yeni dönem için faaliyetlerimizi tartıştığımız dolu dolu bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlara yeni dönemilerinde başarılar diliyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği