Odamız tarafından her yıl 2 kere düzenlenen Metalurji Genç’ten Genç Mühendise etkinliğimizin yedincisini online bir şekilde gerçekleştirdik.

Odamızın gelenekselleşen etkinliği olan MGGM 7’yi 14 Mart 2021 Pazar günü 12:00-18:30 saatleri arasında 5 oturum ve 2 ara ile gerçekleştirdik.

Etkinliğimizin ilk oturumunda Oda başkanımız A. İrfan TÜRKKOLU gündem ve Odamıza dair açılış konuşmasını gerçekleştirdikten sonra oturum moderatörü İKCÜ Metalurji Genç Temsilcimiz Egehan KIZIKLIOĞLU sırayla söz verip katılımcıların tanışıp kaynaşmasını sağladı.

Devamında Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Erman CAR “Meslek, Mühendislik ve Oda” oturumu ile bilim, teknoloji, sanayi, mühendislik ve meslek odaları temelleri hakkında meslek tanımından başlayarak Odamızın Meslek Aşkı, Meslektaş Hakkı ve Memleket Sevdası yaklaşımına değinerek keyifli ve öğretici bir sunumda bulundu.

İkinci oturumun ardından 15 dakikalık bir ara verildi ve bu ara süresince Devekuşu Kabare’den kısa bir kesit izlendi.

Eğlenceli bir izletinin ardından üçüncü oturumda birçok öğrencinin karar verme aşamasında çokça zorlandığı ve hangi alana yönelebileceği ile ilgili sorunlar yaşadığı “Akademik Süreçler” konusunda Odamız üyelerinden Yasin ÖZTÜRK ve Onat BAŞAK, yüksek lisans ve doktora süreçleri içerisinde hem kendi tecrübelerini aktardı hem de önümüzdeki dönemde dünyada ve ülkemizde nasıl bir eğilim olacağına dair görüşlerini iletti. Yapılan sözlü sunumların ardından hem Metalurji Genç’ten arkadaşlarımızın hem de diğer katılımcıların sorduğu sorular ve yaptığı eklemeler doğrultusunda oturum interaktif bir hal aldı.

Karşılıklı görüş aktarımlarının ardından hızlıca dördüncü oturum olan “Metalurji Genç Üzerine SWOT (GZFT)Analizi”ne geçildi. Bu oturumda katılımcılar 9 gruba ayrılarakfarklı toplantı odalarında Metalurji Genç ile ilgili zayıf özellik, güçlü özellik, fırsat ve tehditleri listelediler. Listeleme işlemi tamamlandıktan sonra tüm katılımcılar tekrar bir araya gelerek grup sözcüleri vasıtasıyla ulaştığı sonuçları ilettiler. İletilen sonuçlar tek bir liste haline getirilerek önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken hususlara ve yapılması gereken etkinliklere ışık tutması sağlandı.

Etkinliğin son oturumuna geçilmeden önce katılımcılara online değerlendirme formu iletildi ve etkinlikle ilgili görüşleri alındı. Formun doldurulması sırasında Odamız Yönetim Kurulu üyeleri Ferhat YAŞAR ve Nedim METE’nin destekleri ile müzik arası verdik ve türkülerimizi söyledik. Müzik arası sonrasında ise sözlü değerlendirmeler alınarak etkinlik tamamlandı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği