Birincisi 24-26 Mart 2005 tarihinde yapılan Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu Ve Sergisi’nin ikincisi 3-5 Mayıs 2007 tarihinde Sakarya Üniversitesi Esen tepe kampusünde gerçekleştirildi.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan ve üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahip olan Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter alanı, sektöründeki üretici, pazarlamacı, tüketiciler ve öğretim elemanlarını bir araya getiren bu ikinci etkinlik ile süreç geleneksel yapıya evrilmiştir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, sektör ile ilgili uygulamaların, yeniliklerin, sorunların ve çözümlerin tartıştırıldığı etkinliği ve fotoğrafları için devamını okuyunuz.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından II.Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyum ve Sergisi 03-05 Mayıs 2007 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan endüstriyel fırınlar ve refrakterler, üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahiptir. Düzenlediğimiz sempozyumda bu alanda faaliyet gösteren imalatçılar, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartıştılar.

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Onuralp YÜCEL, TMMOB Metalurji Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Cuma BİNDAL ve Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. H.Rıza GÜVEN birer konuşma yaptılar.

Sempozyum açılış konuşmalarından sonra Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği’nden Nafiz ÖZDEMİR “Dünya ve Türkiye’de Refrakter Sanayinin Değerlendirilmesi” başlıklı açılış bildirisi sundu.

Plaket töreninde sempozyuma katkılarından dolayı Sakarya Üniversitesi’ne, Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş.’ye, Aveks İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye, Marmara Metal Mamülleri Ltd.Şti’ye ve Inductotherm İndüksiyon Sistemleri A.Ş.’ye birer plaket verildi.

Plaket töreninin ardından sergi açılışı yapıldı. Prof.Dr. H.Rıza GÜVEN, Cemalettin KÜÇÜK ve Prof.Dr. Onuralp YÜCEl tarafından sergi açılışı yapıldı. Sergiye 5M İndüksiyon Sistemleri, Çukurova Kimya, Inductotherm İndüksiyon Sistemleri, Marmara Metal, Kil&Taş, Sistem Teknik ve Aveks İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmaları katıldı.

Aynı gün öğleden sonra “Türkiye’de Refrakter Sanayinde AR-GE Çalışmaları ve Etkileri” başlıklı panel düzenlendi. Panele; Prof.Dr.Serdar ÖZGEN - İstanbul Teknik Üniversitesi, Barış GENÇ – İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., İbrahim BÜYÜKÇAYIR – Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş., Eşref AYDIN – Türkiye Şişe ve cam Fabrikaları A.Ş., Ata ÖZDEMİRLER – Kaptan Demir Çelik ve Rıza Alpaslan SEYMEN – Tübitak-Teydeb katıldı.

Sempozyumunda ikinci ve üçüncü gün toplam 22 bildiri sunuldu. Oturumlarda Doç.Dr. Fatih ÜSTEL – Sakarya Üniversitesi, Alaattin Ayfer ÖZYURT – Çukurova Kimya, Prof.Dr. Eşref AVCI – Sakarya Üniversitesi, Prof.Dr. Fevzi YILMAZ – Sakarya Üniversitesi, Prof.Dr. M.Kelami ŞEŞEN – İstanbul Teknik Üniversitesi, A.Levend OTSUKARCI – Inductotherm İndüksiyon Sistemleri ve Yrd.Doç.Dr. Recep ARTIR – Marmara Üniversitesi oturum başkanlığı yaptılar.
Etkinlik, Üniversitenin Kırkpınar tesislerinin bahçesinde düzenlenen barbekü partisi ardından iki yıl sonra tekrar görüşme dilekleriyle sona erdi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği