Nükleer Karşıtı Platform, 16 Mayıs 2007 tarihinde saat 12.30’da Güvenpark’ta, Sinop ve Akkuyu’dan yurttaşların katılımıyla, geçtiğimiz hafta TBMM’den geçen “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında Yasa” yı protesto ettiler.

Nükleer Karşıtı Platform adına basın açıklamasını okuyan Erdal APAÇIK açıklamasında kamuoyunun konuya duyarlılığına rağmen yasanın alelacele meclisten geçirilmesini eleştirdi.

Açıklamada “AKP hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana halkın taleplerine kulak tıkayarak toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Sinop ve Akkuyu’da onbinlerin katılımıyla düzenlenen mitingler, bilim insanlarının kamuoyuna geçtiğimiz aylarda açıkladığı bildirge, meclise sunulan 100 bin imzaya rağmen, alelacele meclisten geçen yasa bize göstermektedir ki, AKP’nin söz konusu tavrını değiştirmemekte, halktan değil sermayeden yana tavrını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu durumda nükleer karşıtları sandık vakti geldiğinde AKP’nin ölüm tacirlerinden, sermayeden, lobilerden yana uygulamalarını unutmayacaktır. Çernobil’in ölüm bulutlarının dağılmasının yüzyıllar süreceği bilim insanları tarafından pek çok kez dile getirilmişken, yeni bir facia tasarlayan AKP hükümetinin ve peşine takıldığı nükleerci lobinin tüm söylemi yalanlara dayanmaktadır. Ne halkların onların bahsettiği kadar enerjiye ihtiyaçları vardır, ne de nükleer santraller temiz enerji kaynaklarıdır. Bugün enerji ihtiyacından dem vurup, nükleer santralleri zorunluluk olarak gösterme çabalarına karşı diyoruz ki; Sorunun anahtarı çevre dostu, daha az enerji tüketen ve dünya nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun üretim şekillerinin ortaya konmasındadır. Bu da, nükleer enerjinin dayattığı toplum modelinin en temel bileşeni olan piyasa mantığının kesin olarak terk edilmesini, AKP hükümetinin sınırsız sadakat ile bağlı olduğu Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlardan kopmayı gerektirir.” İfadelerine yer verildi. Eylemde “Nükleer Santral Kurdurmayacağız!”, "Nükleere İnat Yaşasın Hayat" sloganları atıldı. Eylem sona erdikten sonra, cumhurbaşkanına yasanın veto edilmesine yönelik yazılmış dilekçeler Kızılay Postanesi'ne götürülerek Cumhurbaşkanlığı makamına postalandı.

Oldukça coşkulu geçen eyleme vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi; sloganlarla ve ellerindeki zillerle seslerini duyurmaya çalıştılar.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği