TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB ve BASK'ın 15 Ocak Salı günü Haydarpaşa Garı'ndan başlattıkları yürüyüş Ankara’da sonlandı. "Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz" sloganıyla yola çıkan emek meslek örgütü temsilcileriyle Kurtuluş Parkı önünde buluşuldu.

Daha önceden belirlenen Meclise yürüyüşümüz, polis barikatıyla engellendi ve üç saat boyunca izin verilmedi. Yapılan görüşmeler sonunda Kızılay’a kadar yürüme izni verildi.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy ile KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Daşdemir birer konuşma yaptı. Konuşmalar sonrası, yalnızca örgüt temsilcilerinin TBMM'ye gitmesine izin verilirken, örgüt temsilcileri olayı protesto ederek TBMM'ye gitmedi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği