Kadınların enerjilerinin birbirine şifa olacağına inancımızla hazırlamış olduğumuz “DEPREM ÜZERİNE SOHBETLER” başlıklı “KADIN ÇEMBERİ” etkinliğimizi 8 Nisan günü 20.30’da çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

Moderatörlüğünü İstanbul Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı Duygu ŞENER’in üstlendiği toplantı, Kadın Komisyonu Başkanımız Hale NAKKAŞOĞLU ATABEY’in konuşmasıyla başladı.

Üyelerimizin aktif katıldığı toplantıda depremden doğrudan veya dolaylı yollarla etkilenen kadın meslektaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturularak yaşadıklarını ve süreç hakkındaki görüşlerini aktarmaları sağlandı.

Deprem anında bölgede bulunan üyelerimizden Simay ŞENCİL deprem sırasında ve sonrasında meydana gelen mağduriyetleri bir kadın gözünden aktardı.

Kadınların duygularının ortak olduğu, yaşamın her alanında olduğu gibi deprem bölgesi özelinde de asla yalnız olmadıklarını, dayanışma ruhu ile hem kendilerini hem de çevrelerini iyileştirebileceklerini fark ettikleri bir etkinlik oldu.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği