Seçim sürecinin yoğunluğu içinde Oda başkanımız A. İrfan Türkkolu ve Genel Sekreterimiz Ferhat Yaşar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı İzmir’de geçirerek, İzmir Şube Yönetimi ile toplantı yaptı.

Seçim süreci, TMMOB ve Meslek Odamıza ilişkin konuların tartışıldığı toplantıya Yönetim Kurulu üyelerimiz İzzet Ulu ve Bilgi Çengelli'de katıldı.

Şube Başkanımız Erhan Çağıral, 2. Başkan Özge Bingöl, Şube sekreteri Alişan Yılmaz ve Şube saymanı Hakan Karaca’nın bilgilendirmelerde bulunduğu toplantıya Şube Yöneticilerinden Cenk Eken, Tuğbanur Sezer ve Semih Kaya'da katıldı.

Deprem sonrası çalışmaların değerlendirildiği, Seçim süreci sonrası izlenecek yol ve yıl sonuna dek yapılacak mesleki çalışmaların konuşulduğu toplantı yemekte de devam etti.

Tüm meslektaşlarımıza ulaşabilen bir meslek odası hedefi ile üyeleşme konusunda yeni yöntemler tartışılarak özellikle genç meslektaşlarımıza yönelik çalışmaların hızlandırılmasına vurgu yapıldı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği