Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Siyasi İktidarın Türkiye’yi yeniden şekillendirirken, TMMOB’yi de işlevsizleştirmeye yönelik politikalarının hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen Genel Kurul sokağa taştı. Mühendis, mimar, şehir plancıları Genel Kurulun ilk günü TMMOB’yi yeniden yapılandırmaya yönelik politikalara karşı sokaktan Siyasi İktidarı uyarırken, Genel Kurulun üçüncü gününde de TMMOB’li kadınlar Başbakanın “Kürtaj cinayettir” sözlerine karşı AKP İl Binasına yürüdü.

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması da kararlaştırıldı.

Ankara Kocatepe Kültür Merkezi‘nde 31 Mayıs Perşembe günü başlayan Genel Kurul‘da ilk olarak Divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Kaya Güvenç (MMO), başkan yardımcılıklarına Jale Alel (İMO), Doğan Albayrak (MMO), yazman üyeliklere Ufuk Serdar İnci (HKMO), Mehmet Ali Demirören (MADENMO), Leman Ardoğan (MO) ve Deniz Kimyon (ŞPO) seçildi.

Saygı duruşu, Anıtkabir Çelenk Komisyonu‘nun oluşturulması ve gündemin karara bağlanmasının ardından TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşmasını yaptı.

2 yıllık dönemde TMMOB‘nin çalışmalarını ve Türkiye‘de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Soğancı, AKP‘nin tüm baskı politikalarına karşı, TMMOB‘nin aklın ve bilimin yol göstericiliğinde yürüyüşüne devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki dönem yürüyüş güzergahının daha zorlaşacağının bilincinde olduklarını kaydeden Soğancı, "Böylesi koşullar altında yol yürümek elbette öncelikle inanç ve kararlılık gerektirir, dik durmayı, direngen olmayı, inatçı olmayı, fedakâr olmayı gerektirir. Biliyorum ki yeni çalışma döneminde elini taşın altına koyan arkadaşlarım, TMMOB kadroları bunun bilincinde olarak bu süreci göğüslemeye hazırlar. Biz ‘Padişahım çok yaşa" diyenlerle saf tutmayacağız, biz ‘Kral çıplak‘ diyenlerle omuz omuza olacağız" diye konuştu.

GENEL KURUL SOKAĞA TAŞTI

Genel Kurulda Divana verilen bir önergeyle AKP İktidarının topluma karşı giriştiği sindirme politikalarının bir parçası olarak, TMMOB‘yi ve Odalarını etkisizleştirmeye yönelik girişimlerine karşı tüm delegelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na yürünerek bir basın açıklaması yapılması kararı alındı.

Mehmet Soğancı‘nın açılış konuşmasından sonra TMMOB Genel Kurulu‘nun yapıldığı Kocatepe Kültür Merkezi‘nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na gerçekleştirilmek istenen yürüyüş polis tarafından Olgunlar Sokak çıkışında engellendi. TMMOB Genel Kurul delegeleri adına basın açıklamasını Madenciler Anıtı önünde Divan Başkanı Kaya Güvenç yaptı.

İki yıl önce bir torba yasa ile değiştirilen "4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun"la meslek mensuplarının kendi ülkelerinde yabancı konumuna düşürüldüğü ve 12 Haziran genel seçimlerinden hemen önce yayımlanmaya başlayan KHK‘ler ile TMMOB ve bağlı odaların asli görevlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na devredilmek istendiği ifade edilen açıklamada, Siyasal İktidarın TMMOB‘nin demokratik ve mesleki haklarını kullanmasını engellemek için her yolu denediği kaydedildi.

TMMOB ve Odalarının toplum yararını ön plana çıkaran anlayışının, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunma hedefinin siyasi iktidarların hiçbir zaman hoşuna gitmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Siyasi İktidarın gözünde TMMOB ve Odaları vurgun ve talanı teşhir ettikleri, yasal yollara başvurarak iktidarın kamu yararına aykırı girişimlerine engel oldukları için bertaraf edilmesi gereken kuruluşlardır. TMMOB ve Odalarına karşı yapılanlar küresel sömürü, rant ve çıkar politikalarının önündeki engellerin kaldırılması için toplumun sindirilmesine yönelik uygulanan ve dozu giderek artan faşizan baskıların bir parçasıdır.Bu tür girişimlerle örgütümüzün üyeleriyle ilişkilerini koparacağını sananlar aldanmaktadırlar. Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütü hiçbir düzenleyici işlemle ıslah edilemez. Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, meslek alanlarımızı yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeleri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz" denildi.

AÇILIŞ KONUŞMALARINDA GÜNDEM: AKP‘NİN BASKI POLİTİKALARI

Eylem sonrası Genel Kurula konuk konuşmalarıyla devam edildi. Sırasıyla; DİSK Başkanı Erol Ekici, KESK Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen, TKP Parti Konseyi Üyesi Metin Uçak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptılar.

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, grev hakları elinden alınan işçilerin, kürtaj diye bedenlerine dil uzatılan kadınların, yıllardır baskı politikalarına maruz kalan Kürt halkının ve memurların birlikte mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi. AKP‘nin ekonomide liberal, siyasette faşist politikalarına karşı direnen güçlerden birinin de TMMOB olduğunu söyleyen Ekici, "İşte bu yüzden TMMOB, ardı ardına çıkarılan KHK‘larla, yönetmeliklerle işlevsizleştirilmek isteniyor" dedi.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen de, AKP‘nin faşizan yönetim anlayışından emek-meslek örgütlerinin de nasibini aldığını belirterek, "Zulmün ve zorbalığın efendileri karşısında ortak mücadeleyi geliştirmeliyiz" diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, 2 yıllık dönemde TTB‘nin sağlık alanındaki mücadelesindeki desteğinden dolayı TMMOB Yönetim Kurulu‘na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, bağımsız ve özgür bir Türkiye için hep birlikte yol arkadaşlığına devam edeceklerini ifade etti.

EMEP Başkanı Selma Gürkan, AKP Hükümeti‘nin açılım adıyla başlattığı sürecin bir taraftan toplumu cezaevine kapatma, diğer taraftan da katliam politikalarına dönüştüğünü söyledi. AKP‘nin emeğe yönelik saldırılarının esnek, taşeron çalışma, işsizlik ve yoksulluk olarak kendini gösterdiğini ifade eden Gürkan, DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi örgütlerin de Hükümetin saldırılarından nasibini aldığını kaydetti.

ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Önder İşleyen, AKP‘nin tekelci iktidarını ilan ettiğini belirterek, "AKP, bu tekelci iktidarını yeni anayasayla başkanlık sistemini getirerek taçlandırmaya hazırlanıyor" dedi. Direnenlerin, emeğin hakkına sahip çıkanların Türkiye‘nin sokaklarını daha fazla hareketlendirmeye başladığını söyleyen İşleyen, "Bu zorbaların eline bu güzel memleketi elbet bırakmayacağız" diye konuştu.

TKP Parti Konseyi Üyesi Metin Uçak da, iktidarın kökünün dışarıda olduğunu ifade ederek, "Bu iktidar bu ülkede ne kadar kalacak, bunu direnen emekçiler ve halklar belirleyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında, THY grevi, grev yasağı, kürtaj tartışmaları, Kürt sorunu ve Uludere katliamı gibi gündemdeki konulara değindi. 90‘ın üzerinde gazetecinin hapishanede olduğu, telefonların dinlendiği bir ülkede demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden söz edilemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yargı tamamen bitti. Siyasetin emrine verildi. Yasama, yürütme, yargı dedik; yasama organın da hali ortada, yürütmenin emrinde" şeklinde konuştu.

41. DÖNEM ÇALIŞMALARI GENEL KURULA AKTARILDI

Açılış konuşmalarının ardından verilen yemek arası sonrası Yönetmelikler Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Kararlar Komisyonu ile verilen bir önergeyle oluşturan Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması Komisyonu üyeleri belirlendi.

Genel Kurula daha sonra 41. Dönem çalışmalarının aktarılmasıyla devam edildi. TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata‘nın çalışma raporu, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Erdoğan‘ın mali rapor, Denetleme Kurulu Üyesi Kiramı Kılınç‘ın Denetleme Kurulu raporu ve Yüksek Onur Kurulu Üyesi Musa Çeçen‘in Onur Kurulu raporunu sunumunun ardından raporların görüşülmesine geçildi. İkinci gün de 41. Dönem çalışmaları üzerine görüşmelere devam edildi.

Genel Kurul‘un üçüncü günü olan 2 Haziran Cumartesi ise 41. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri kürsüye geldi. Ahmet Hulusi Dinçer, Ergin Özügür, Alaeddin Aras, Fahrettin Çağdaş, Hüseyin Yeşil, Mustafa Erdoğan, Berna Vatan ve Haluk Gürkan‘ın ardından 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, çalışma raporu üzerine görüşmeler sırasında yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Herkesin kafasında farklı bir TMMOB fikriyatı olabileceğini söyleyen Soğancı, "TMMOB mayası 70‘lerde atılmış ve iyi tutmuş bir örgüttür. TMMOB, 70‘lerden beri yazılmış olan sonuç bildirgeleridir, Demokrasi Kurultayı, Mühendislik Mimarlık Kurultayı kararlarıdır. Türkiye‘nin bu en sıkıntılı döneminde herhangi bir siyasete angaje olmadan yazılmış TMMOB seçim bildirgesi, TMMOB‘nin kadrolarının yazdığı, odalarının yazdığı bir manifestodur" diye konuştu.

Soğancı, TMMOB‘nin yeterince etkin olmadığı eleştirilerini yanıtlarken, bunu değerlendirebilmek için iki turnusol bulunduğunu, bunlardan birinin diğer meslek örgütleri, diğerinin ise önceki dönem çalışmalarıyla kıyaslama olduğunu anlattı. Siyasi İktidarın TMMOB‘ye yönelik saldırıları sırasında DİSK, KESK ve TTB tarafından yayınlanan "AKP elini TMMOB‘den çek" basın açıklamasında meslek örgütü olarak yalnızca TTB‘nin imzası bulunduğunu hatırlatan Mehmet Soğancı, "AKP meslek örgütlerini dönüştürmeye, meslek örgütlerini AKP‘lileştirmeye çalışmaktadır. Biz bütün dünyanın yeniden biçimlendirildiği bir dönemde bunlara karşı iş yapan bir örgütüz. İşte TMMOB‘de bunu yaratan sizlersiniz" dedi.

Mehmet Soğancı‘dan sonra "son söz üyenin" hakkını ise MMO delegesi Oğuz Türkyılmaz kullandı.

Daha sonra yapılan oylamayla TMMOB 41. Dönem Yönetim Kurulu oybirliği ile aklandı.

24. ODA: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI

Genel Kurul Yönetim Kurulu‘nun aklanmasından sonra çalışmalarına komisyon raporlarının görüşülmesiyle devam etti. Sırasıyla, Yönetmelikler Komisyonu, Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması Komisyonu, Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu raporları görüşüldü.

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası Genel Kurulu‘nda kabul edilerek gelen Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulmasını da oyçokluğuyla kabul etti.

TMMOB‘Lİ KADINLARDAN BAŞBAKANI PROTESTO

Genel Kurulun 3. günü TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın "Kürtaj cinayettir" sözleri üzerine "Emeğimizden, kimliğimizden, bedenimizden elini çek" sloganıyla AKP İl Binası‘na yürüdü. Kadın mühendis, mimar, şehir plancılara erkek meslektaşları da destek verdi.

Genel Kurul, 3 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerle sona erdi.

TMMOB 42. DÖNEM KURULLARI SEÇİM SONUÇLARI

TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu 3 Haziran 2012 tarihinde Kocatepe Kültür Merkezi`nde yapılan seçimlerle belirlendi. Seçimlere Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici ve Çağdaş Mühendis Mimar Şehir Plancılarının önerdiği tek listeyle girildi.

TMMOB YÖNETİM KURULU

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI - Zeyneti Bayrı ÜNAL
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI - Kübülay ÖZBEK
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI - Ekrem POYRAZ
GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI - Yücel ERDEM
GEMİ MAKİNALARI İŞL. MÜH.ODASI - Hakan GÜNAY
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI - Recep ÖZMETİN
HARİTA VE KADASTRO MÜH. ODASI - Ali Fahri ÖZTEN
İÇMİMARLAR ODASI - Feyyaz ATAÇ
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI - Züber AKGÖL
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI - Murat FIRAT
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI - Osman Sungur ECEMİŞ
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI - İrfan İNAN
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI - Hüseyin Can DOĞAN
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI - Mehmet SOĞANCI
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI - Zehra GÜNER
METEOROLOJİ MÜH.ODASI - A.Deniz ÖZDEMİR
MİMARLAR ODASI - Bahattin ŞAHİN
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI - Mehmet DENİZ
PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI - Mehmet ÇELİK
PEYZAJ MİMARLARI ODASI - Ayşegül İbici ORUÇKAPTAN
ŞEHİR PLANCILARI ODASI - Ayşe Işık EZER
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI - Murat İLHAN
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI - M.Tevfik KIZGINKAYA

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Hüseyin YEŞİL
Ahmet GÖKSOY
Battal KILIÇ
Erkan KARAKAYA
Ümit Nevzat UĞUREL

TMMOB DENETLEME KURULU


Asiye Ülkü KARAALİOĞLU
Köksal ŞAHİN
Ramazan TÜMEN
Nadir AVŞAROĞLU
A.Kirami KILINÇ

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği