TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 11.Olağan Genel Kurulu 22 - 23 Şubat 2014 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı.

GÜNDEM

1. Gün

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma Raporu, Mali rapor ve Tahmini bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
7. Dilek ve Öneriler
8. Kapanış

2.Gün Seçimler

22 Şubat 2014 saat 10:00'da başlayan 11.Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına Cemalettin Küçük oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı Yardımcılığı Serhat Ekmekçi, Divan yazman üyeliklerine Volkan Özkan ve Yunus Deniz oybirliği ile seçildiler.

10. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cin ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şulan açılış konuşmalarını yaptılar.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 10. Dönem çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporları okundu ve görüşüldü.

2014-2015 yılı tahmini gelir-gider bütçesi okundu ve görüşüldü.

11.Dönem Yönetim Kurulu aday listeleri belirlendi ve seçim kuruluna gönderildi.

Dilek ve temenniler gündeminde üyeler Odanın gelecek dönem yapması gereken çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini bildirirken, metalurji genç adına da bir öğrenci arkadaşımız konuşma yaptı.

23 Şubat 2014 tarihinde yapılan seçimler ile oluşan yönetim kurulu bilahare toplanarak aşağıdaki görev dağılımını yaptı.

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Erman Car (Şube Yönetim Kurulu Başkanı)
Bengisu Müge Yolcu (Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanı)
Benzer Berkay Tuncay (Şube Yazmanı)
Kubilay Bilir (Şube Saymanı)
Turgay Aldı
Aydın Şelte
İlge Karadeniz

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Serhan Çınar
Ali Bahadır Afşar
Oktay Arslan
Aykut Ayyıldız
Fahri Kızılaslan
Necdet Şencan
Gürkan Ünlütürk

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği