TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 28. Olağan Genel Kurulu 12.04.2014 tarihinde EMO Kongre Salonu Ihlamur Sokak No:10 Yenişehir/Ankara'da toplandı.

28. Dönem Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tunçay ŞULAN'ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul'da divan başkanlığına Cemalettin KÜÇÜK seçildi.

Cemalettin KÜÇÜK'ün Divan Başkanlığında, Serhan ÇINAR, Ümit YARDIM ve Gürkan ÜNLÜTÜRK'ün katılımıyla divan kurulu'nun oluşturulmasından sonra saygı duruşu ve Yönetim Kurulu başkanı ve konuk konuşmaları yapıldı. TMMOB gözlemcisi tarafından TMMOB Yönetim Kurulu başkanı sayın Mehmet Soğancı'nın mesajı okundu.

Komisyon seçimlerinin ardından, Hüseyin SAVAŞ, Yönetim Kurulu adına Çalışma Raporunu Genel Kurulun onayı alınarak özet halinde sundu. Mali Rapor, Hüseyin Alper HIZLI tarafından, Denetleme kurulu raporu, Kurul adına Utkan GÜNEŞ tarafından sunuldu.

Odamızın kurumsallaşması anlamında önemli bir adım olan yönetmelikler konusunda kurulan komisyon 4 adet yönetmeliği genel kurula sundu.

  • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Temsilcilik Yönetmeliği
  • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Yönetmeliği
  • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği
  • TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İhtisas Alanları Yönetmeliği

Yönetmelikler hakkında genel kurulun görüşleri alındı, alınan düzeltme önerileri dikkate alınmak ve komisyon tarafından kanuna uygunluk ve TMMOB yönetmeliklerine uygunluk açısından değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılmak kaydıyla divan tarafından oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle 4 adet yönetmelik kabul edildi.

  • Kararlar Komisyonu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi kurulmasını önerdi, İktisadi İşletmesi kurulması ile ilgili bu yetkinin Oda Yönetim Kurulunda olduğunu belirten Genel Kurul, karar almaya gerek olmadığı yönünde görüş belirtti.
  • Komisyon tarafından 13 Nolu Önergeyle TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası adına, " ve Malzeme" adının eklenerek TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak değiştirilmesi ve TMMOB Genel kuruluna sunulmak üzere önerildi. Bu önerge divan tarafından görüşler alınarak oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
  • Mali İşler Komisyonu raporu üzerinde görüşmeler yapıldıktan sonra 2014 ve 2015 yıllarına ait tahmini bütçeler ve üye aidatları aşağıdaki şekilde önerildi; 2014 ve 2015 yıllarına ait tahmini bütçeler oy birliği ile,

T.C. Vatandaşları için;

ilk kayıt ücretleri 40,00 TL oy birliği ile,
kimlik ücretleri 15,00 TL oy birliği ile,
aidatlar 12,00 TL oy çokluğu ile,

Yabancı Uyruklular için; ücretler aynı kaldı.

Son bölümde aşağıdaki sonuç bildirgesi okunarak birinci gün oturumu sonlandırıldı.

28. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülke tarihine kalıcı sayfalar eklenen bir dönemi geride bıraktık. Ülkedeki en büyük halk isyanına tanıklık ettik.
Son günlerde ülkemizde faşizan-irticai baskı öylesine yoğun, öylesine yaşamın her alanında kendini hissettiriyor ki bu güzel ülkenin güzel insanlarının yarattığı "Gezi destanı"nın kalıcılığı ve değerleri giderek daha çok önem kazanıyor.

30 Mart seçimleri ve sayımları -sayımlarda önemliydi, sonucu sadece seçimler belirlemedi- bir kez daha ülkedeki siyasi iktidarın faşist uygulamalarındaki sınır tanımazlığını ve fütursuzluğu gösterdi.

10 Yıllık iktidar döneminde laik cumhuriyetçi unsurlar devlet yapısı içinden temizlenirken, ekonomide de İslami cemaatlerin egemenliği başladı. Sözde bir takım demokrasi paketleri gündemi meşgul ederken klasik devlet baskısına İslami yaşam dayatması eklendi. Bizim gibi emperyalizme bağımlı ülkelerde faşizmin kurumsal bir yapı olduğu bir defa daha görüldü.

AKP iki argümanla geldi ve devam ediyor; vahşi kapitalizm ve islami yaşam. Sorun kesinlikle sadece iktidar sorunu değil, rejim sorunu. Bu iktidar laik cumhuriyetin yerine islami cumhuriyeti- diktatörlüğü ikame etmek için geldi, her düzeyde , siyasi, ekonomik, kültürel tüm düzeylerde İslami yaşam biçimini dayatıyor. Bunu yaparken toplumun direnen kesimlerini sindirmek için baskıyı artırıyor. Baskılara karşı direnenleri "terörist, marjinal, çapulcu" ilan ederek kendi tabanını kışkırtıyor.

İktidar değil rejim sorunu vurgusu tam da bu noktada önemli. Siyasi iktidar ilk günden itibaren adım adım kendi yaşam biçimini dayattı. Başbakan ülkenin değil kendi tabanının başbakanı oldu. Kentlilerle Anadolu'dan göç eden yoksulların kültür çatışmasını körükledi. Laik cumhuriyetçi yaşam biçiminin karşısına İslami yaşam biçimini, cemaat kültürünü koydu. Faiz haram, kürtaj günah, türban sevaptı. Bu çatışmanın en çarpıcı sonucu 2009 Yerel seçimlerinde görüldü. Herkesi şaşırtan sonuçlar; AKP'nin yolsuzluğu çıkan belediyelerde oyunu artırması idi. Aynı şaşkınlıkla! 17 aralık yolsuzlukları sonrası iktidarın oy kaybedeceğini sananlar yine yanıldı. AKP sadece vurgun ve talandan payına düşene razı olmayıp mızıkçılık! yapan cemaatin oylarını kaybetti.

Tablo AKP'nin kültürel çatışma ve kendi yaşam biçimini dayatma politikasının başarılı olduğunu gösteriyor. Bunca yolsuzluk, rüşvet, vurgun ve talan islami yaşam yanlılarınca laik kafir düzenin reddi, Müslümanların dinsizlerden intikamı olarak algılanıyor.

Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerin temelinde güçlü bir anti-faşist muhalefetin olmaması, ülke tarihinin en büyük isyanı olan Gezi isyanının yarattığı dayanışma ve isyan ruhunu bile heba edebilecek kısır siyasi çekişmelerin yaşanması gerçeği yatıyor.

Tam da yukarıda saydığımız nedenlerle TMMOB ve meslek odaları, diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte siyasi önderlikten yoksun olan toplumsal muhalefetin ağırlıklı yükünü taşımak zorunda kaldılar. O kadar ki gezi isyanının faturası doğrudan TMMOB ve meslek odalarına kesilmek istendi.

Görünen o ki önümüzdeki dönem de pek farklı olmayacak.

Yaşanmış olan bu sürecin hemen arkasından gerçekleştirdiğimiz bu genel kurulumuzda ; bilimi ve mühendisliği ülke ve halkın yararına kullanan ve kullanmakta kararlı olan biz metalurji mühendisleri her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyoruz.

Bir kez daha bu ülkenin güzel insanlarının Gezi parkından başlattığı özgürlük ve demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır.

Genel Kurulumuzda tartışılan düşünceler ve alınan kararlar doğrultusunda Odamız yeni dönemde de meslek alanı temelinde siyaset yapmaya devam edecek, toplumsal sorumluluğu doğrultusunda da anti-emperyalist, anti-faşist mücadele çizgisinden ödün vermeyecektir.

İkinci gün Oda merkezinde yapılan seçimler sonucunda;

Tunçay ŞULAN, Kaya ÖZEREN, Abidin Fırat SAPÇI, Ahmet İrfan TÜRKKOLU, Nilgün KUŞKONMAZ, Utkan GÜNEŞ ve Murat CİN Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçildi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği