Zonguldak ili Kilimli ilçesinde üretim faaliyeti yürüten kömür ocağında maaşlarını alamadıkları için açlık grevi başlatan maden işçilerine destek vermek için 23 Mayıs 2016 tarihinde ise TMMOB İKK yetkilileri ve TMMOB üyelerinin de aralarında yer aldığı Zonguldak Demokrasi Güçleri ocak içerisinde açlık grevinde bulunanların yanında olmak ve seslerini duyurabilmek amacıyla Kilimli’de gerçekleştirilen eyleme destek vermek isterken, 15-20 kişilik gerici bir grubun saldırısına uğradı ve saldırıda iki genç yaralandı.

Yaşamın her alanında saldıran faşizm artık hak aramak için açlık grevine bile tahammül edemiyor.

Saldırıyı kınıyor, konuya ilişkin üst örgütümüz TMMOB'nin basın açıklamasını paylaşıyoruz.


MADEN EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYOR VE ÜYELERİMİZE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

Ruhsat hukuku Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) uhdesinde bulunan ve rödevans sözleşmesi ile Zonguldak ili Kilimli ilçesindeüretim faaliyeti yürüten De-Ka ve Balçınlar Madencilik adlı iki özel şirkete 13 Nisan 2016 tarihinde kayyum atanmıştır.

Söz konusu şirkette çalışan işçiler, 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait maaşlarını alamadıkları için 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren işe gitmeme kararı almışlar, 18 Nisan 2016 tarihinde önce kayyum heyetiyle daha sonra da kent yöneticileri ile görüşmeler yaparak haklarının ödenmesini istemişler ancak bu girişimlerden de bir sonuç alınamamıştır.

Bu nedenle seslerini duyurabilmek ve haklarını alabilmek için kendilerini ocağa kapatarak açlık grevine başlamışlardır. Açlık grevi bugün itibariyle 6. gününü doldurmuştur.

Devletin öncelikli görevi bu işçilerin yaşamlarını güvence altına almak ve iş yasasıyla belirlenmiş olan haklarının verilmesini sağlamaktır. Çünkü, bulundukları ortam uzun süreli kalmaya uygun değildir ve pek çok hayati risk barındırmaktadır. Bu nedenle uzman bir heyet tarafından ocak içerisinde başta havalandırma olmak üzere gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu önlemlerin acilen yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yaşanabilecek her sonuçtan bu kararı alanlar sorumlu olacaktır.

Bununla birlikte, 23 Mayıs 2016 tarihinde işçi aileleri tarafından, ocak içerisinde açlık grevinde bulunanların yanında olmak ve seslerini duyurabilmek amacıyla Kilimli’de gerçekleştirilen eyleme destek vermek için TMMOB İKK yetkilileri ve üyelerimiz ile Zonguldak Demokrasi Güçlerine karşı planlı ve örgütlü bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırı sonucunda 2 kişi ciddi şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı tesadüf değildir. Ülkemizde yerleştirilen dışlayıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı ortamın bir sonucudur. Ülkeyi yönetenlerin sorumsuz beyanatları ve uygulamaları sonucu, hak aramak ve hak arayanları desteklemek suç sayılmakta ve hedef gösterilmektedir. Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri, destek verenleri ve bu ortamı yaratanları şiddetle kınıyor, bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Devlet adına kayyum vasıtasıyla şirketlere el koyan iktidar, hükümet olma vasfını yerine getirmeli ve öncelikle yeraltında
açlık grevinde bulunan işçilerin yaşamları güvence altına alınmalıdır. Maden emekçilerinin başta çalışma hakkı olmak üzere diğer tüm haklarının verilmesi için gerekenler acilen yapılmalıdır.

Basın ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği