12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı” 28 Eylül-02 Ekim 2005 tarihleri arasında CNR Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy - İSTANBUL’da yapılmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 1993 yılında yedincisi ile uluslararası nitelik kazanan bu etkinlikte, Aşınma, Bio Malzemeler, Çevresel Metalurji&Geri Kazanım, Demir Çelik, Demir Dışı, Döküm, Fiziksel Metalurji, Isıl İşlem, İş Güvenliği, Kompozit Malzemeler, Korozyon, Mekanik Metalurji, Nano Malzemeler, Seramik&Refrakter, Tahribatsız Muayene, Toz Metalurjisi, Yüzey İşlemleri&Kaplamalar başlıklarında toplam 29 oturum yapılmış olup, “ Demir-Çelik, Demir Dışı Metaller, Kompozitler ve Seramik Malzemeler, Üretim Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Ürünleri” İhtisas Fuarı yer almıştır.

Etkinlikler sırasında çekilen resimleri görmek için buraya tıklayın.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 1993 yılında yedincisi ile uluslararası nitelik kazanan bu etkinlikte, Aşınma, Bio Malzemeler, Çevresel Metalurji&Geri Kazanım, Demir Çelik, Demir Dışı, Döküm, Fiziksel Metalurji, Isıl İşlem, İş Güvenliği, Kompozit Malzemeler, Korozyon, Mekanik Metalurji, Nano Malzemeler, Seramik&Refrakter, Tahribatsız Muayene, Toz Metalurjisi, Yüzey İşlemleri&Kaplamalar başlıklarında toplam 29 oturum yapılmış olup, " Demir-Çelik, Demir Dışı Metaller, Kompozitler ve Seramik Malzemeler, Üretim Teknolojileri, Makine Ekipmanları ve Ürünleri" İhtisas Fuarı yer almıştır.

Bu kongrede diğerlerinden farklı olarak ilk defa "Oturum Koordinatörlüğü" sistemi oluşturulmuştur. Oturum Koordinatörlüklerine Üniversiteden bilim adamları ve sektörden meslektaşlarımız seçilmiştir. Amaçlanan, kongrenin hazırlık evreleri ve tüm süreç boyunca sektördeki meslektaşlarımızın da katkılarıyla, oda-üniversite-sektör temsilcileri ve çalışanların buluşmasıdır.

12.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi'nde yurt içinden 191, yurt dışında 19 ülkeden 83 olmak üzere, toplam 274 bildiri sunulmuştur.

Kongremize yurtdışından Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney Afrika, İngiltere, İran, İsveç, Japonya, Kanada, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan Karadağ, Ürdün'den katılım olmuştur.

Kongremize aşağıdaki kişiler davetli konuşmacı olarak katılmışlardır.

Doç. Dr. Besim Ben Nissan, 28 Eylül Çarşamba günü Biomalzemeler Oturumunda "New Trends in Biomaterials" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Doç. Dr. Besim Ben Nisan, sol-jel teknolojisi, nano-seramik kaplamalar, malzeme kimyası, biyo-benzeşim ve biyomalzeme üretim ve karakterizasyonu, ortopedik implant dizaynı, implant hasar analizi konularında uzmandır. Çok sayıda davetli konuşması, editörlüğü ve kitap bölüm yazarlığı bulunan sayın Nissan aynı zamanda son altı yılda 100'ün üzerinde bilimsel yayın yapmıştır. Avustralya Seramik Derneği (ACS) üyesi, Uluslararası Seramik Federasyonu (ICF) kurucu üyesi olan ve aynı zamanda International Society for Ceramics in Medicine (ISCM) ve Institution of Metals and Materials (IMMA) üyelikleri bulunan sayın Prof. Dr. Besim Ben Nissan bu kurumlarda başkanlık da dahil üst düzey görevlerde bulunmuşdur. Akademik çalışmalarını Avusturalya da sürdüren Sayın Nissan lisans derecesini İTÜ Metalurji Mühendisliğinden almıştır.

Dr. Florian Kongoli, 29 Eylül Perşembe günü Demir-Dışı Metaller Oturumunda "Control, optimization and automation of furnace operations in various non-ferrous pyrometallurgical processes" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Dr. Florian Kongoli, son 5 yılda 50'nin üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Uzmanlık alanı olan Demir-dışı ve Demir çelik metalurjisine uygulanabilecek fizikokimyasal modelleme, simülasyon üzerine Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da 15 yılın üzerinde araştırma, geliştirme ve akademik deneyime sahiptir. TMS pirometalurji komite üyesi olan Kongoli, Flogen Tecnologies Inc. de üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Robert E. Green Jr, 29 Eylül Perşembe günü Tahribatsız Muayene Oturumunda "Non-Contact Characterization of Materials And Structures" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Prof. Dr. Robert E. Green Jr, A.B.D. Johns Hopkins Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmekte olup 17 yıl süreyle Tahribatsız Muayene Merkezinin yöneticiliğini üstlenmiştir. American Society for Non-destructive Testing kurumunun başkanlığını ve yönetin kurulu üyeliğini yapmış olan Prof. Dr. Robert E. Green Jr., aynı zamanda çok sayıda yabancı ülkede davetli konuşmalar vermişdir. 300'ün üzerinde bilimsel yayını, 11 adet kitap editörlüğü ve 1 adet kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Katsuyoshi Kondoh, 29 Eylül Perşembe günü Mekanik Metalurji Oturumunda, "Grain-Refining Process of Magnesium Alloys Via Repeated Plastic Working" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Prof. Dr. Katsuyoshi Kondoh, Osaka Üniversitesi mezuniyetinden sonra, Sumitomo Electric Industries'deki çalışmalarının ardından, Tokyo Üniversitesi RCAST(Research Center for Advanced Science and Technology) araştırma merkezinde Profesör pozisyonu almıştır. Demir dışı malzemelerin Toz metalurjisi ile üretimleri, yüksek performans malzemelerin katı hal reaksiyonu ve sentezi ile üretimleri, kurşunsuz yüksek mukavemetli bakır alaşımları, amorf Mg-Si-X ince filmleri ve atıkların yeniden kullanımı konularında uzman olan sayın Prof. Kondoh'un 60'ın üzerinde yayını, 120'nin üzerinde sunumu, 7 değişik ödülü ve 108 adet patenti bulunmaktadır.

Dr. Mustafa Koçak, 29 Eylül Perşembe günü Demir-Dışı Oturumunda "Trends in Advanced Joining Technologies for Aluminium Alloys" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Dr. Mustafa Koçak, lisans derecesini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden almış olup halen çalışmalarını Almanya Hamburg, GKSS Research Center, Geesthacht de Department Joining Techonology and Assessment bölüm şefi olarak sürdürmektedir. Sn Koçak'ın 150'nin üzerinde bilimsel yayını ve patentleri bulunmaktadır.

Dr. Ali Erdemir, 30 Eylül Cuma günü Yüzey İşlemleri Oturumunda "Innovative Design Strategies for Superhard and Low Friction Coatings" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Dr. Ali Erdemir, Lisans derecesini İTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünden almış, halen çalışmalarını Argonne National Laboratuvarlarında sürdürmekte olup, 150'nin üzerinde yayını bulunmaktadır. Sayın Erdemirin başta , 1991, 1998, ve 2003 yıllarında 3 defa R&D - 100 Ödülü alan buluşları olmak üzere triboloji ve sürtünmeyi en aza indiren ince filmler konusunda çok sayıda ödülü bulunmaktadır. 11. Metalurji ve Malzeme Kongresinde'de davetli konuşmacımız olan Sayın Erdemir bu kez de davetimizi kabul ederek kongremize iştirak etmiştir.

Prof. Dr. Christos G. Aneziris, 30 Eylül Cuma günü Refrakter Özel Oturumunda "Bridging of Ceramic Disciplines for Refractory Innovation in Steel Applications" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Prof. Dr. Christos G. Aneziris, 2001 yılından buyana Almanya Technische Hochschule Bergakademie Freiberg üniversitesinde tam zamanlı profesör olarak çalışmaktadır. 80 üzerinde uluslararası yayını ve 10 adet patenti bulunmaktadır. Uzmanlık alanlarında yoğunlaştığı malzeme grupları Karbon bağlı refrakterler, zirkonya ve spinel esaslı malzemeler, Alümina-Titanoksit ve Zirkonya esaslı malzemeler, silikat esaslı seramikler, perlit esaslı malzemeler olup, yüksek sıcaklıkta ıslatılabilirlik, filter ve filter teknolojisi, elektrokimyasal sensörler ve mikrodalga destekli üretim süreçleridir.

Doç. Dr. Osamu YAMAMOTO, 30 Eylül Cuma günü Seramik Oturumunda "Development of Antibacterial Ceramics and Its Research Trend" başlıklı konuşmasını yapmıştır.

Doç. Dr. Osamu YAMAMOTO, 2003 yılından beri Japonya, Akita Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 70'in üzerinde bilimsel makalesi 13 adet tamamlanmış ve süregelen proje yürütücülüğü bulunmaktadır. Doç.Dr. Osamu YAMAMOTO çalışmalarını karbon malzemeler, seramik malzemeler ve metalik malzemelerin mikro ve nano seviyelerde üretimi ve karakterizasyonu üzerine yoğunlaşmıştır.

Kongrenin açılış oturumunda, ilk konuşmacı Kongre Koordinatörü Sn. Yrd. Doç. Burak Özkal, kongrenin tanıtımı ve hazırlık aşamaları hakkında teknik bilgiler sunmuştur. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Ürgen,in kongrenin amacı, kapsamı ve önemi üzerine yaptığı açılış konuşmasının ardından TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Sn Cemalettin Küçük, dünyada ve Türkiye'de gelişmeler, metalurji sektörünün genel değerlendirmesi, özelleştirmeler ve üniversite-sanayi birlikteliğinin sektördeki önemi ve bu kapsamda kongrenin değerlendirmesini içeren konuşmasıyla kongrenin açılışını yapmıştır.

Mesleğin duayenlerinden Sn. Prof. Dr. Ali Fuat Çakır, "Geçmişten Geleceğe Yüzey İşlemleri" isimli Kongre Açılış Bildirisini sunmuştur.

İlgiyle izlenen ve oldukça canlı geçen bu oturumun ardından düzenlenen plaket töreninde, kongre ana sponsorları Çağdaş Mühendislik, Meca- Tech firmalarına ve fuar organizasyon firması ITF Uluslararası Fuarcılık firmasına katkılarından dolayı plaketleri verilmiştir.

Plaket töreninin ardından, Sn Cemalettin Küçük, Sn. Atamer Giyici, Sn. Kerim Dervişoğlu, Sn. M. Suhat Korkmaz tarafından 25 ülkeden 253 firmanın yer aldığı Fuarın açılışı yapılarak, fuara katılan firma standları gezilmiştir.

Açılış günü akşamında düzenlenen kokteylde eski dostlar yeniden buluşmuşlar, yeni katılımcılar ile tanışmışlardır. Gece boyunca hemen her köşede sıcak sohbet ortamında yaşamla ve sektörle ilgili konular paylaşılmıştır.

Aynı gece, düzenlenen plaket töreninde Yürütme Kurulu'na kongre sürecindeki özverili çalışmaları ve katkıları için plaketleri verilmiştir.

1 Ekim Cumartesi günü "Malzeme Alanındaki Mevcut ve Gelecekteki Gelişmeler ve Modeller" konusunda, Prof.Dr. Mustafa ÜRGEN başkanlığında, Dr.Ali ERDEMİR, Dr.Mustafa KOÇAK, Doç. Dr. Besim Ben NİSSAN, Prof.Dr. Muharrem TİMUÇİN ve Prof. Dr. Sahir Arıkan alanında uzmanların katıldığı bir panel düzenlenmiştir.

Panelin ilk bölümünde, Amerika, Avrupa, Avustralya ve Türkiye'de malzeme alanında durum tespitinde bulunulmuştur. İkinci bölümde ise Metalurji Malzeme alanındaki gelişmeler ve gelecek öngörüleri paylaşılmıştır. Son bölümde izleyicilerin yoğun katılımıyla oldukça canlı geçen panel sona ermiştir.

Kongre ve fuar etkinliğimizde mesleğimizle ilgili, dünyadaki gelişmeleri, üniversiteler ve diğer kuruluşlarda yapılan araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri, yeni ürünleri ve tasarımları katılımcılarla paylaşma fırsatı bulunmuştur.

12. Uluslararası Metalurji Malzeme Kongresi ve Fuarı'nda emekleri geçen Kongre Yürütme Kuruluna, kongre ana sponsorları Çağdaş Mühendislik, Meca- Tech firmalarına ve fuar organizasyon firması ITF Uluslararası Fuarcılık firmasına katkılarından dolayı, kongremize yaptıkları çok değerli katkılardan dolayı davetli konuşmacı olarak katılan değerli konuklarımıza, kongremize katılan tüm delegasyon ve değerli katılımcılara TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak teşekkür ediyoruz.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği