13 -14 Aralık 2016 tarihlerinde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları’nda Gerçek Örnekler Üzerinden Korozyon ve Korozyondan Korunma Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Eğitimimiz, Prof.Dr. Ali Fuat Çakır ve Prof.Dr.Mustafa Ürgen tarafından katılımcılarımız ile paylaşıldı.

TOFAŞ’a yaptığımız eğitimin öncelikli amacı; otomotiv sektörüne ilişkin gerçek örnekler üzerinden korozyonun temel ilkelerini, ekonomik önemini ve korozyondan korunma yöntemleri konusunda gerekli bilinç ve bilginin kazandırılmasıydı.

Bu amaca yönelik olarak katılımcılara
1. Korozyonun nasıl ve neden meydana geldiği,
2. Korozyon üzerinde etkili termodinamik ve kinetik prensipler hakkında bilgi paylaşımı,
3. Korozyonun neden olduğu ekonomik kayıplar,
4. Korozyon türleri ve korozyon sonucu oluşacak hasar şekilleri
5. Korozyon ile mücadele etmenin temel prensipleri
6. Korozyondan korunmada tasarımın öneminin kavranmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2 gün süre ile gerçekleştirdiğimiz korozyon eğitimine tanışma ve katılımcıların eğitimden beklentilerinin alınmasıyla başlanmış, ön test uygulanarak korozyon konusundaki genel bilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Korozyon eğitiminin içeriği her gün için 5’er oturumda verilmiş olup, şirket özeline ilişkin örnekler ve vaka sunumlarıyla eğitim tamamlanmıştır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği