TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 14.Olağan Genel Kurulu 1 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, seçimler ise 2 Şubat 2020 tarihinde Şube binamızda gerçekleştirildi.

Genel Kurul İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Mert tarafından açıldı. Divan Kurulu için üyelerden öneriler alındı. Divan Kurulu M. Önder Yücel, Kübra Nur Akdeniz, Umut Barış Gitmez ve Onur Kara’dan oluşturuldu.Özgürlük, demokrasi ve barış uğruna şehit düşenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra gündem oybirliği ile kabul edildi.

Açılış konuşmalarını İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Mert ve Oda Genel Başkanı Abidin Fırat Sapçı yaptı. 13. Dönem Çalışma Raporu’nun özetinin sunulması oybirliği ile kabul edildi ve İstanbul Şube Yazman Üyesi Turgay Aldı sunum için kürsüye davet edildi. Çalışma raporu ve İstanbul Şube Sayman Üyesi Nilgün Kuşkonmaz tarafından mali raporun sunumu sonrası konu ile ilgili üyelerin görüşleri alındı. Ve yönetim ibra edildi.Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi için öneriler istendi, önerilen kişiler kendilerini tanıtan kısa konuşmalar yaptı.Dilek  ve öneriler gündem maddesinde üyelerimiz gelecek dönem görev alacak adaylara başarı dileyip, önerilerde bulundu.

02.02.2020 tarihinde 09:00-17:00 arasında gerçekleştirilen seçimler sonucunda İstanbul Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

2020-2022 Dönemi Şube Yönetim Kurulumuz

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri
Turgay ALDI
Şeyma KORKMAZ
Umur Berkan ÇELİK
Duygu ŞENER
Derya DIŞPINAR
Sezgi AKYOL
İlkay Doğan CENGİZ

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Hale ATABEY
Semih KARAHAN
Kübra Nur AKDENİZ
Umut Barış GİTMEZ
Safiye TANRIVERDİ
Kerem SIVIŞ
Emrehan DOĞAN

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği