TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası meslektaşlarına ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla bir eğitim merkezi (METEM) kurmuştur.

Eğitim Merkezi hakkında kapsamlı bilgi için buraya tıklayınız.

Bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır.

Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak sektörel ve toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi için sürekli eğitim ve farkındalık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Üniversite sonrası çalışma hayatında gerekli olan bilgi ve becerinin işe aktarılması, oluşan yeni ihtiyaçlara cevap bulunması gibi konularda sektörün ve bireylerin ihtiyacı daha da artmıştır.

Üniversite eğitimleri arasındaki farklılıkların optimizasyonu, gelişen teknolojiye bağlı olarak aralarındaki sınır gittikçe belirsizleşen mühendislik disiplinleri arasındaki bilgi ve teknoloji alış verişine olanak sağlanması, mühendislik nosyonu ve etiği, profesyonel iş yaşamı ve mühendisliğin toplumsal ve çevresel sorumlulukları, temel metalurji ve malzeme bilgileri ve destekleyici eğitimler, eğitim merkezimizin hedefleri arasında olacaktır.

Bu ihtiyaca cevap vermek adına; meslektaşlarımıza ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek alanda sağlıklı ve güvenli ve sürekli gelişmeye açık bir iş ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim Merkezimizde bireysel ve mesleki gelişimin sürekliliğinin sağlanması için gerekli eğitim çalışmalarının toplumsal bir sorumluluk ciddiyeti ve
gerekliliği ile yapılması merkezin başlıca misyonudur.

Alanında lider isim ve kurumlarla işbirliği yaparak, eğitim kalitesi yüksek ve eğitim sonrası izlem-destek çalışmalarının etkili bir şekilde uygulandığı bir merkez olması hedeflenmektedir.

Mesleki eğitimler, üniversite ve sanayimizin deneyimli eğitimcilerden oluşan bir ekiple sektörün ve meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu konular başta olmak üzere, sektörün uluslararası düzeyde iş yapabilme kabiliyetini / gücünü arttıracak nitelikte eğitim konuları tespit edilerek yapılacaktır.

Dünyada, çalıştıkları alanda isim yapmış ve sektörümüze bilgi ve deneyim aktarabilecek eğitimci / mühendislerle eğitim merkezimizde uluslararası organizasyonlar yapılacaktır.

Yıl içerisinde belirlenmiş eğitim takviminin duyurulması, organizasyonu, eğitim materyallerinin basılması ve dağıtılması eğitim merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitimlerimiz sonunda katılımcılarımıza bir katılım belgesi verilecektir.

Yetişkin eğitimi kurallarına uygun olarak interaktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı ve uygulamaların yapıldığı önemli bir bölümü 2 tam günü geçmeyen, alana ilişkin iyileşmeyi ve beceri geliştirmeyi amaçlayan eğitimler verilebilecektir.

Eğitim hizmetlerimiz Genel Katılıma Açık Eğitimler ve Şirket İçi Eğitimleri olarak sunulacaktır.

GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER

Bu grup eğitimler yıl içerisinde takvimi ilan edilmiş eğitimler olup eğitim konu ve içerikleri mesleki gelişimi hedefleyen teknik eğitimler, kurum ve kişilerin gelişim / verimliliğini yükseltmek üzere çalışanların kişisel farkındalığını arttırarak potansiyellerini keşfettiren kişisel gelişim eğitimleri olacaktır. Aynı zamanda sektörün çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği konularında sektörün ihtiyacını merkez alan eğitim içerikleri yer alacaktır.

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER

Bu grup eğitimler; hizmet almak isteyen şirketlerin çalışanlarına sunulmak üzere şirketlerin belirlediği tarih ve mekanlarda yapılacak olan eğitimlerdir. Genel katılıma açık eğitim konu başlıkları temelinde şirketlerin izin verdiği ölçüde kendi şirket evreninden görüntüler ve proseslerinden tespit edilmiş örnek ve vaka çalışmalarıyla birlikte dizayn edilmiş şirkete özel eğitim içerikleriyle yapılandırılarak verilecektir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi çalışmalarını profesyonel bir ekip ile sürdürecektir. Bu çalışmalar sırasında eğitim hizmetlerinin organizasyonu konusunda bir danışmanlık hizmeti de alacaktır.

Üniversite ve sanayimizin ilgili kişilerinden oluşan ve 2 yıl görev yapacak Danışma Kurulumuz bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik gelişmeleri takip ederek Eğitim Merkezimizi yönlendirecektir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği