TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak meslektaşlarımıza ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmeti götürerek sektörel ve toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla kurulan eğitim merkezimizin 2015 YILI EĞİTİM TAKVİMİ ve ŞİRKET İÇİ EĞİTİM’leri belirlenmiştir.

Eğitimlerimiz Eylül ayı itibariyle yoğunlaşarak başlayacaktır. Özellikle eğitim başlıklarını belirlerken, öne çıkan sektör ihtiyaçlarını baz aldık.

Eğitimlerimizde başta mesleki ve teknik eğitimler olmak üzere, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri, kişisel gelişim ve yönetim becerileri eğitimleri, alan olarak belirlenmiştir. Eğitim çalışmalarımızda, interaktif öğrenmeilkeleriyle bütünleşmiş eğitim yaklaşımının oluşturulması temel hedefimizdir.

METEM, Genel Katılıma Açık Eğitimler organize eden bir kurum olmakla beraber, Şirket İçi Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerini yetişkin eğitimi ilkeleri çerçevesinde ele alarak, özellikle şirketlerin kendine özgü ihtiyaçlarını “Odak Grup Görüşmeleri“ ile saptayan bir kurumdur. Seçili gruplarla birebir görüşmeler yaparak işletmenin ihtiyaçları tespit edilirken, yine eğitimde kullanılmak üzere tüm eğitim materyallerini işletmenin kendi evreninden oluşturulduğu ve katılımcıların eğitime ve eğitim konusuna maksimum odaklanmalarını sağlayan eğitim yöntemleriyle iş üretmeyi hedeflemektedir.

Tüm bu çalışma ve içeriklerin oluşturulmasında bizi harekete geçiren noktaları yeniden ele aldığımızda; bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak sektörel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak için sürekli eğitim ve farkındalık bir ihtiyaçtır ve METEM olarak bizler bu ihtiyaca cevap oluşturmak üzere çalışacağız.

Tüm bu ilkeler çerçevesinde 2015 YILI EĞİTİM TAKVİMİZİ ve ŞİRKET İÇİ EĞİTİM’lerimizi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Genel Katılıma Açık Eğitimler

Şirket İçi Eğitim ve Danışmanlık

Eğitimlerin geliştirilmesi konusunda önerilerinize açık olduğumuzu, bu yeni dönemde sizlerle karşılıklı verimli ve geliştirici bir işbirliğinin sürekliliğini önemsediğimizi belirterek saygılarımızı sunarız.

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği