Haberler

Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarındaki Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi Fabrikası, İpek Mobilya tarafından satın alınmıştır. 1999 yılında kapatılan ve İncesu İcra Dairesi tarafından 14. kez satışa çıkarılan Çinkur, 4 trilyon 605 milyon liraya İpek Mobilya AŞ'ye satılmıştır.

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Çinkur'u sahip olduğu arazi nedeni ile satın aldığını ve kendi uğraş alanı olan mobilya sektörünün gelişmesinde kullanacağını söyledi.

1 Haziran 1996 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından İranlı işadamlarının kurduğu Kayseri Maden Metal Ticaret AŞ’ye 14 milyon dolara satılan yılda 30 bin ton üretim kapasitesi ile ham cevherden çinko metali üreten Türkiye’nin tek fabrikası olan ÇİNKUR, 3 yıl üretim yapma şartı sonrasında 26 Kasım 1999 yılında üretimini durdurmuştur.

Odamız, ülkede yapılan özelleştirmeler sonucunda madenlerimiz için vurgun ve talanın önünün açılacağını, üretim yapan tesislerin satış sonrası kapatılacağını, madenlerimizin ham cevher olarak ihraç edileceğini bu nedenle özelleştirmelerin durdurulması gerektiğini söylemektedir.

İşte ÇİNKUR, özelleştirmesinin sonucu tesislerdeki ekipmanların sökülüp hurda fiyatına satıldıktan sonra mobilya üretimine başlanacak!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 24.06.2004 tarihinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09.06.2004 tarih, 5435 sayılı yazısına istinaden; Eti Krom A.Ş.'de bulunan % 100 oranındaki hissesinin "blok satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, 58.100.000.- (ellisekizmilyonyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Yıltaş İnşaat Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verilmişti.

30,000 ton/yıl karpit, 11,500 ton/yıl ferrokrom, 7,300 ton/yıl silikoferrokrom, 5,000 ton/yıl ferrosilisyum ve 9,500 ton/yıl kapasiteli söderberg tesislerine sahip olan Eti Elektrometalurji A.Ş.’de ’de bulunan % 100 oranlarındaki İdare hissesinin özelleştirme ihalesi 29 Temmuz 2004 tarihinde sonuçlandırıldı. Karar Özelleştirme Yüksek Kurulu onayına sunuldu.
İhale Kayseri kökenli Aksu firmasında kaldı. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun da onaylamasıyla yüzde 40'ı peşin, kalanı 40 ayda ödenmek üzere 15 milyon 320 bin ADB dolarına özelleştirilen tesislere ilişkin satış sözleşmesi imzalanacak.

Yeni Madenci Frontier Pasific Türk Altın Madenini 30 milyon USD’a Alıyor.

Yeni Kanada’lı madenci Frontier Pacific (vancouver kökenli); geçen Perşembe yaptığı açıklamada; Türkiye’nin batısında bulunan Ovacık altın madeninin %100 hissesini Autin Investment B.V.’ den (Autin, Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Denver kökenli Newmont Mining Corp.’ın bir alt şirketidir) 30 milyon USD’a satın aldığını açıklamıştır.

57. inci hükümet döneminde 2001 yılı başlarında gündeme getirilen Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı üzerine TMMOB ve bağlı odaları, kamuoyunun ve demokratik kitle örgütlerinin tepkileri üzerine bazı maddelerinden vazgeçilerek 19 Ocak 2002 tarihinde yasalaştırılmıştır.

Ancak, çevreyle ve hukuk ile başı dertte olan şirketler kendilerini bu durumdan kurtarabilmek için her türlü baskı yöntemlerini kullanmışlar ve kabul görmeyen sözkonusu maddeleri tekrar çıkarabilmek için 16 Haziran 2004 tarihinde Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı adı altında TBMM gündemine getirmişlerdir.

Oda tüzüğü, 23.Olağan Genel Kurulda kabul edilen değişikliklerle "ANA YÖNETMELİK" adını alarak değiştirildi.

57. Hükümet tarafından hazırlanan ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerini yok ederek ham cevher ihracatını teşvik eden Maden Yasa Tasarısı’nın yenilenmesi, Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak 7 Ocak 2003 tarihinde TBMM Başkanlığına Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmek üzere gönderilmişti.

Söz konusu tasarı 26 Mayıs 2004 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda Hükümeti de şaşırtan bir hızla görüşülerek kabul edilmiştir.

TBMM Genel Kurul Tutanağı için tıklayın...

57. Hükümet tarafından hazırlanan ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerini yok ederek ham cevher ihracatını teşvik eden Maden Yasa Tasarısı’nın yenilenmesi, Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak 7 Ocak 2003 tarihinde TBMM Başkanlığına Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmek üzere gönderilmişti.
Söz konusu tasarı 27 Nisan 2004 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek son şeklini almıştır. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacaktır.

8 Mayıs 2003 tarihinde, ETİ Gümüş A.Ş.’de bulunan %100 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede yapılan nihai görüşmeler sonucunda en yüksek teklifi 40 milyon ABD doları bedelle 3S Madencilik Seramik İnşaat Yapı Malzemeleri Dış Tic. A.Ş.’ne satılmıştı.

Ancak, Alıcı firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 2 milyon dolarlık geçici teminatı irat kaydedilerek satış iptal edilmişti.

2 inci kez açılan ihalede son teklif verme tarihi olan 26 Nisan 2004 itibariyle 7 teklif alınmıştır. Nihai pazarlık görüşmeleri 6 Mayıs 2004 tarihinde tamamlanmış ve en yüksek teklifi 41.200.000 ABD doları veren Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş firmasına satılmıştır.

İhaleyi kazanan firmanın, bedelini peşin olarak ödeyebileceği gibi yarısı peşin geri kalanı 12 ayda bir ödeme şartı ile 24 ay da ödeme yapabileceği açıklanmıştır.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada “...Eti Gümüş’ün ihalesini kazanan Söğütsen Seramik Şirketinin daha önce iflası istenmiş, uçan kuşa borçlu, daha önemlisi devlete borçlu bir şirket olduğu belirtilerek, 3 S Madencilik şirketiyle Söğütsen Seramik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Yıldız adında aynı kişi” olduğu belirtilmektedir.

Hükümet, “satta nasıl satarsan sat” mantığıyla yaptığı skandal boyutunda yeni bir örneği olan bu ve benzeri tüm özelleştirme uygulamalarından vazgeçmelidir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği