Son beş ay içinde yaşanan maden cinayetleri, çalışma koşullarının giderek kötüleştiğinin göstergesidir. Bu konuda yapılan çalışmaların yok sayılması bir yana, artan bu katliamları, "kader" olarak niteleme, cehaletin dışında kasıttır. Başbakan'ın bunun bir cinayet olduğunu bildiği halde, "kader" olarak nitelemesi, cinayetlerin devam edeceği anlamına gelmektedir.

Önemli KİT'leri özelleştiren, özelleştirilemeyen yerlerde, özel hizmet adı altında, güvencesiz çalışmayı başlatan, bilimi ve tekniği yok sayan anlayış zamanla, ağır sonuçları çalışanların ve bölge halkının yaşamına yüklemiştir.

Bunun örneği de birçok alanda görülmüş, özellikle son dönemde kömür madenciliğinde ağır sonuçlarla yaşanmıştır. Bu yaşananlar topluma "kader" olarak söylenebilecek kadar da acımasızlığı taşımaktadır.

Maden ocağında çalışma koşullarının çok ağır olduğunu bilen bölge halkı, işsizlik ve açlıkla karşı karşıya olması nedeniyle, bu koşullarda ki çalışmaları kabul etmek zorunda bırakılmışlardır. Toplumun işsizlik sorununu kullanarak, ağır koşullarda çalışmaya zorunlu kılan nedenler, uzun süredir uygulanan kapitalist sistemin sömürü yöntemidir. Bu yöntemin Türkiye'deki son 9 yıllık uygulayıcısı AKP iktidarı ve Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN'dır.

BAŞBAKAN "KADER" DİYOR…

ÇALIŞMA BAKANI "VERİLEN TEKNİK BİLGİLERİ DİKKATE ALMAYIN" DİYOR…

Toplumun çalışma yaşamını kadere bağlayan bir Başbakanın; Türkiye'nin geleceği konusunda karar vermesi çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye'yi çalışma yaşamı başta olmak üzere felakete sürükleyen, Zonguldak-Karadon'da yaşanan cinayetlerin sorumlusu olan Başbakan, Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı derhal istifa etmelidir.

Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği