Hemen her toplumsal süreçte değinildiği gibi; kısaca KİT diye anılan Kamu İktisadi Teşekküllerinin yağmalanması ve özel sektöre peşkeş çekilmesi süreci de 12 Eylül faşist darbesi ile başladı. Devletin “sosyal devlet” niteliğinin toplumsal karşılığı olan KİT’ler 12 Eylül darbesinin iktidara taşıdığı Turgut Özal döneminden başlanarak; önce teknolojik yenilenmelerine izin verilmedi, sonra yandaşları doldurarak kadro şişkinliği yaratıldı. Böylece “zarar” eder hale getirilen KİT’ler, “bakın bunlar devletin sırtında yük” denilerek değerlerinin çok çok altında bedellerle özel sektöre peşkeş çekildi.

Paşabahçe, Beykoz, Sümerbank, PTT böyle gitti. Tekel böyle yok edildi. Şeker fabrikaları tek tek yağmalandı. Bugün Karadeniz çayını yabancı markalarla alıyorsanız, Emperyallerin kendi ülkelerinde yasakladıkları tatlandırıcıdan yapılan şekerler kullanıyorsanız, yabancı sigaralar içiyorsanız  bu politikaların sonucudur.

KİT’lerin yağmalanması İsdemir, Karabük Demir Çelik İşletmeleri, Tümosan, Petkim, Tüpraş gibi temel sanayi kuruluşlarına da yöneldi. Son olarak geçen yıl Sakarya Tank Palet fabrikası satılmıştı.

Kamu İktisadi teşekkülleri yerli olmak, kendi kendine yetmek ve bunun sonucu olarak da başkalarına bağımlı olmamak gibi temel bir işlevi yerine getirirken, yarattıkları kültür ile de toplumun sosyal yapısını geliştiren ve değiştiren kurumlardır.

Devletin sosyal niteliği yanında bağımsızlığın da temeli olan bu kuruluşların yağmalanmasına şimdi meslek alanımız açısından da büyük önemi olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ekleniyor.

30 Mart 1950’de kurulan M.K.E. ilk eğitim uçağını yapmak, demiryollarına malzeme sağlamak gibi ilkleri gerçekleştirirken 18.000 çalışana ulaşmış ancak son dönemdeki politikalar sonucu bugün 11 fabrikada 5500 civarında çalışana indirgenmiştir.

10 Yıl önce Hıfzıssıhha’yı kapattıkları için bugün pandemi koşullarında aşı için yabancıların insafına terk edilen ülke M.K.E.’nin de elden çıkarılması ile temel sanayi ürünleri konusunda hiçbir  ürünü üretemez duruma gelecektir.

Kaldı ki her özelleştirmede olduğu gibi çalışanlar işten atılacak, yıllarca verilen emekler boşa gidecektir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası olarak tüm kamuoyunu; özünde halkın olan KİT’lere ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna, yerli üretime, çalışanların hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği