ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.

100 Yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak  ulusal egemenlik ilan edildi. 1. Paylaşım savaşı sonucu gerçekleşen Emperyalist işgale karşı başlatılan kurtuluş savaşı koşullarında 23 Nisan 1920 de Ankara'da Büyük Millet Meclisinin açılması Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olağanüstü koşullarda dahi demokratik parlamenter sisteme olan inançlarının en somut göstergesi idi.

Açık işgal koşullarında bu coğrafyada yaşayan tüm insanları ırk, din, dil gözetmeksizin bir araya getirebilmek ve toplumun yabancı olduğu demokratik işleyişi yaşama geçirmek gerçekten altı çizilmesi gereken tarihsel bir başarıdır.

Köhnemiş Osmanlı düzenini geri getirmeye çabalayan bazı güçler tarafından yıpratılmaya ve yıkılmaya çalışılan çağdaş, laik yaşamın temellerinin atıldığı 23 Nisan bilahare dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram oldu.

Bugün pandemi koşullarında bir kez daha bağımsızlığın ve egemenliğin değeri anlaşılmış olmalıdır. Sadece tarım ve sanayide değil yaşamın her alanında bağımsızlık, kendi kendine yetebilir olmak; açgözlü, sömürgen emperyalistlerin egemen olduğu dünyada özgürce var olabilmenin  temel koşuludur.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği