TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından I. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da Petrol-İş Sendikasında gerçekleştirildi.

Üniversitelerin hızla bir dönüşümden geçtiği ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde düzenlediğimiz öğrenci kurultayı; üniversitelerde yaşanan sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimindeki eksiklikleri, çevresel ve toplumsal sorunları, genel anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oldu. Kurultay öğrencilerin eğitime, mesleğe, hayata bakış açılarını sorguladığı, geliştirdiği bir platform olurken öğrenci dayanışmasını sağlamak için de bir başlangıç oluşturdu.

Metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği eğitimi verilen İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri ve misafirlerden oluşan yaklaşık 350 kişi katıldı.

Kurultay Yürütme Kurulunda yer alan Öğrenci Komisyonundan Özge BALCI, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir ve Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı Cemalettin KÜÇÜK birer konuşma yaptılar.

Kurultay’da Mühendislik Eğitimi ve ABET, Dünyadaki Eğitim Sistemleri, GATS Nedir? Yetkin Mühendislik, Yetkin Mühendislik Çözüm mü? Üniversitelerde Durum, “Üniversite – Sanayi İşbirliği”, Bilimin Toplum Üzerine Etkileri, Metalurji ve Çevre, Siyanür İle Altın Üretimi, Dünyada Ve Türkiye’de Metalurji Sektörü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Özelleştirme Politikaları Nedenleri ve Sonuçları başlıklı toplam 13 adet sunum yapıldı.

“Arkeometalurji” ve “Metal ve İnsan” başlıklı fotoğraf sergileri açıldı. “Baraka” ve “Şirket” adlı belgesel film gösterileri yapıldı.

İkinci gün sunumların ardından yapılan forumda öğrenciler, hem kurultaya yönelik izlenimlerini hem de önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerini dile getirdiler.

Forumun ardından Özlem hem sesi hem tarzı ile salonu etkisi altına alarak bir dinleti ziyafeti çekti. Ardından Grup Marsis Karadeniz ezgileri ile herkesi sahneye bağladı. İki günün yorgunluğu bitmek bilmeyen türküler ve horona durma ile atıldı.

İkinci kurultayın daha geniş bir katılımla yapılması dileğiyle kurultay sona erdi.

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği