Odamız, Eti Alüminyum A.Ş.’nin Ağustos 2003 tarihinde Özelleştirme Kapsam ve Programına alınması üzerine Seydişehir’de etkinliklerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 12 Ekim 2004 tarinde Sn Aziz Konukman (Gazi Ünv. Öğrt. Üyesi) ve Sn Ayfer Eğilmez’in ( Petrol İş Sen. Uzmanı) konuşmacı olarak katıldığı “Özelleştirmeler ve Seydişehir” konferansı yapılmıştır.

İlginin yoğun olduğu bu etkinliğimiz, Genelde özelleştirmelerin, özelde Eti Alüminyum’un tartışıldığı bölümünde izleyicilerinde katılımıyla gerçekleşmiştir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği