AKP hükümetinin baskıcı politikalarına ses çıkarmak ve TMMOB’nin yetkilerini kısıtlayan torba yasayı protesto ettmek için, TMMOB ve bağlı Odaların yöneticileri, İKK Sekreterleri ve üyeleri, 13 Temmuz 2013 tarihinde bir araya gelerek TMMOB binası önünden Kızılay-Güvenpark’a yürüyerek kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Selanik Caddesi‘nde TMMOB binası önünde toplanan mühendis, mimar ve şehir plancıları, Meşrutiyet Caddesi üzerinden, "AKP elini mesleğimden çek", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Diktatör istifa", "Örgüt Arama, TMMOB Burada", "TMMOB Yürüyor, Mücadele Sürüyor" sloganları eşliğinde Güvenpark‘a yürüdü.

Güvenpark‘ta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı konuşmada, AKP hükümetinin kendilerini, kentler üzerinde oynanan rant oyunlarına engel olarak gördüğü için bertaraf etmeye çalıştığını söyleyedi. Soğancı, "Bu örgüt torbaya sığmaz, AKP hükümeti istediği dikensiz gül bahçesini yaratamayacaktır. Biz mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak AKP‘nin rantsal dönüşümüne, AKP‘nin toprağımızı, suyumuzu, ormanımızı yağmalamasına karşı çıkacağız. Odalarımız bilimden ve teknikten beslenmektedir, TMMOB asla ‘padişahım çok yaşa‘ diyenlerle aynı saflarda bulunmayacaktır." dedi. Güvenpar‘taki basın açıklaması "Kral Çıplak" sloganlarıyla son buldu.

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği