07-08 Mart 2020’de yaptığımız 31. Olağan Genel Kurulumuzun hemen ardından başlayan pandemi süreci hala devam etmekte. Bu süreçte mesleki demokratik faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için koşullara uygun yol ve yöntemler araştırdık, bulduk. Bu doğrultudaki yeniliklerimizden biri olan GYK’nın dönem sonu toplantısını 28 Aralık Salı günü yaptık.

GYK (Genişletilmiş Yönetim Kurulları) bu anlamda hem yönetim anlayışımıza hem de pandemi koşullarına uygun bir proje olarak gündeme geldi. Pandemi sürecinde 2020 yaz aylarından itibaren  ayda bir toplanan merkez ve şube yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri güncel çalışmalar hakkında bilgi alıp değerlendirdiler, Oda politikaları ve önümüzdeki sürece ilişkin görüşlerini aktardılar.

Yeni bir proje olarak katılımcılık ve şeffaflık ilkelerinin somuta indirgendiği, Oda içi iletişimi artıran, Oda kültürünü geliştiren, ortak değer yaratımını hızlandıran, merkezi koordinasyonu sağlayan bir organ oldu. Önümüzdeki dönemde zenginleştirilerek devam etmesi yönünde bir çok önerinin de alındığı dönemin son toplantısı; pandeminin yarattığı belirsizlik  sürecinde yeni bir projeyi başarıya ulaştırmış olmanın keyfi ile bitirildi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği