Her ayın 4. Salı akşamı toplanan G.Y.K. 25 Ekim 2022 Salı akşamı 21:00’da toplandı.

Meslek Odamızın ve ülke gündeminin değerlendirilerek toplantı başladı.

6 - 8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen IMMC'ye öğrenci katılımının yüksek olması ve etkinliğin değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmaları devam eden hakemli dergi konusunda değerlendirilmeler yapıldı ve görüşler alındı. Aidat ödemeleri konusu tartışıldı, değerlendirildi ve ortak karara varıldı. İzmir'de düzenlenen MGGM-8 ve Koordinasyon toplantısı çıktıları hakkında konuşuldu ve etkinlikler değerlendirildi.

Meslek odamızın yapabileceği teknik seminerlerin nasıl yapılabileceğine dair fikir alışverişi yapıldı. Önümüzdeki dönemde üyelerimizin yoğunlukta olduğu illerde ve iş yerlerinde örgütlülüğümüzü artırabilmek adına açılabilecek temsilcilikler üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

İstanbul ve İzmir şubelerimizin de kendi çalışmaları hakkında bilgi vermesinden sonra gündem sona erdirildi ancak toplantı sohbet şeklinde devam etti. 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği