TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde yapılan açılış töreni ve kokteyl ile açıldı. Kokteyle ve açılış törenine Bursa ve diğer kentlerimizdeki meslektaşlarımız önemli bir katılım gösterdi. Bu açılışta, Bursa Akademik Odalar Birliği(BAOB)'nin yöneticileri ve diğer oda temsilcileri de odamıza desteklerini iletmek amacıyla bulundular ve odamızın ilerleyen süreçte yapacağı çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Sorunların ve beklentilerin konuşulduğu kokteylde, Bursa İl Temsilciliği açılışına geçildi. İlk konuşmayı, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Küçük yaptı. Konuşmasında,bu modern yerleşke altında odamızın mesleki ve toplumsal sorumluluğunu yerine getireceğini,yapının fikir ve fiziki olarak ortaya çıkmasında odamızın da önemli bir payının olduğunu ve Türkiye'de odaları aynı çatı altında toplayan önemli bir örnek proje olduğunu vurguladı. Ardından, Bursa İl Temsilcisi Serhat Ekmekçi konuşmasını yaparak düşüncelerini aktardı ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantı, Bursa İl Temsilcilik yerinin gezilmesi ve sohbetlerle devam etti.

Otomotiv, tekstil ve diğer sektörlerde önemli bir sanayi kenti olan Bursa, metalurji mühendislerinin de yoğun olarak faaliyet gösterdiği işletmeleri bünyesinde barındırmaktadır. Daha önce İstanbul ve Ankara illerimizde yapılan önemli mesleki toplantıların önümüzdeki dönemde Bursa'da da yapılacak olması meslektaşlarımız açısından önemli bir kolaylık ve motivasyon olacaktır. Üretimin olduğu yerde sorunların kaçınılmazlığını kabul edersek, mesleki yeterlilik, kent sorunları, çevre sorunları ve sosyal konularda katkı verecek bir çalışmanın önümüzdeki günlerde daha da yoğun olarak yapılması gerekliliği odamızca kabul edilmektedir. Tüm meslektaşlarımızı bu çalışmaları beraberce yapabilmek adına oda çatısı altında katılımcılığa davet ediyoruz.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği

Adres :
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mahallesi Kale Caddesi No:20 Nilüfer, BURSA
(Bursa Nilüfer'de bulunan Carrefour'un arkası)

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği