Duyurular

TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 17-18 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde Saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Delegelerin Oda kimlik kartları ile katılımları rica olunur.

GÜNDEM
1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu
3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması,
4. 41.Olağan Genel Kurul Kararlar Komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 11-13 Kasım 2010 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü / İSTANBUL 'da düzenlenecektir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 1975 yılından beri sürekli gelişerek tüm sektörü kucaklayan ve bu alanda ülkemizde yapılan en kapsamlı etkinliktir. Bu kongre ile eş zamanlı olarak,

  • Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından
    ANKİROS 2010, ANNOFER 2010, TURKCAST 2010 İhtisas Fuarları,
  • Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından ise
    5. Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi düzenlenecektir.

Kongremiz, mesleğimizle ilgili dünyadaki bilimsel-teknolojik-ticari gelişmelerin, araştırma sonuçlarının, yeni ürünlerin ve tasarımların paylaşımı için bir platform sağlamaktadır. Teknik oturumlarda, uzmanlar tarafından sunulacak çağrılı bildirilere de yer verilecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak anayasa referandumu ile ilgili olarak 26 Temmuz 2010 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.

ANAYASA REFERANDUMU İLE İLGİLİ OLARAK TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizin gündeminde anayasa değişikliği ile ilgili olarak 12 Eylül tarihinde yapılacak referandum var. 12 Eylül‘e kadar TMMOB de, bu gündem ile ilgili olarak üzerine düşeni yapacaktır.

HER YER BERGAMA, HER YER DİRENİŞ

Bergama Köylüleri'nin yirmi yıldır siyanürlü altın madenciliğine karşı yürüttükleri görkemli direnişleri sürüyor. Uygulanmayan yargı kararlarına, halkı sindirmek için oynanan oyunlara, Bergama hareketinin sembol isimlerine, avukatlarına ve yaşanan hukuksuzlukları dile getiren gazetelere açılan tazminat davalarına rağmen Bergamalılar direnmeye devam ediyor.

Ülkemizin doğal varlıklarını, tarihi ve kültürel zenginliklerini yağmalayan şirketlere her türlü yasal zemini oluşturmak, aradan geçen yirmi yılda iktidardaki bütün hükümetlerin ortak politikaları olarak uygulandı. Uygulanmaya devam ediliyor. Bu gidişe "dur" denilmediği takdirde Türkiye, topyekun bir ekolojik yıkım tehdidiyle karşı karşıya gelmiştir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak, 26-27 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan "Çevre Direnişleri Buluşuyor" etkinliklerine, Türkiyenin neresinde olursa olsun toprağına, suyuna, havasına, geleceğine sahip çıkanları çağırıyoruz.

Etkinlik programı ektedir.

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR
ODALARI BİRLİĞİ
41. OLAĞAN GENEL KURUL
DUYURUSU

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 20-21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 10:00‘da başlamak üzere TMMOB‘de (Selanik Cad. No:19 Kat:1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00‘da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu‘nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3.Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu ve Sergisi 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan endüstriyel fırınlar ve refrakterler, üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahiptir.

Sempozyumda bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03-04 Nisan 2010 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı.

GÜNDEM

1. Gün


* Açılış
* Başkanlık Divanı Seçimi
* Saygı Duruşu
* Açılış ve Konuk Konuşmaları
* Komisyon Seçimleri
    Mali İşler Komisyonu
    Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
* 26.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
* Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
* Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
* Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
* Dilek ve Temenniler

2.Gün

Seçimler

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03 Nisan 2010 tarihinde saat 9.30’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi No:57 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır.

Seçimler ise 04 Nisan 2010 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–Ankara adresinde yapılacaktır.

Üyelerimizi Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

İstanbul’da 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB
ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Şubat 2010 İSTANBUL

14-15 Kasım 2009‘da İstanbul‘da İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Amfisi‘nde TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘nda alınan karar gereği, sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından yürütülen Kurultayımız, 2 gün boyunca 20 saati aşkın bir sürede kayıtlı 788 meslektaşımızın katılımıyla yapılmıştır. (Ek-1)

1976 yılında gerçekleştirilen 3. Teknik Elemanlar Kurultayı‘nın ardından 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul‘da gerçekleştirilen "TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu" ile gündeme gelen ve yaşanan süreçle derinleşen sorunlar, Kurultay sürecinde kitlesel bir zeminde ele alınmaya çalışılmıştır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği